येशू पाहा आणि सन्मान आणि गौरवाने मुकुट घाला! - समस्या अशी आहे की देव आपल्याला ज्या प्रकारे पाहतो त्याप्रमाणे आपण स्वतःला पाहत नाही. परंतु, देव ज्या प्रकारे आपल्याला पाहतो त्याप्रमाणे देवाचे देवदूत आपल्याला पाहू शकतात.
येशू पाहा आणि सन्मान आणि गौरवाने मुकुट घाला! - आपल्याला फक्त यावर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे, ज्यामुळे आपला देवाने दिलेला भाग ठामपणे सांगण्याची आणि त्यात चालण्याची आपली सतत कबुली दिली जाईल.
येशू पाहा आणि सन्मान आणि गौरवाने मुकुट घाला! - मनुष्य देवदूतांपेक्षा थोडा खालचा बनला होता परंतु त्याला सन्मान आणि गौरवाने मुकुट देण्यात आला होता (स्तोत्र 8:5). अरेरे! संपूर्ण मानवजातीने पाप केले आणि देवाच्या गौरवापासून ते कमी पडले.
पित्याचा प्रिय येशू पाहा आणि त्याच्या बिनशर्त प्रेमाचा अनुभव घ्या! - जेव्हा आपल्याला समजेल की देवाने त्याचा एकुलता एक पुत्र येशूवर किती प्रेम केले आहे, तेव्हा आपण त्याच्या आपल्यावर असलेल्या प्रेमाची खरोखर प्रशंसा करू!
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि पेन्टेकॉस्टचा अनुभव घ्या! - देवाच्या सामर्थ्याचे सर्वात असामान्य प्रदर्शन अचानक घडले प्रेषितांची कृत्ये 2 मध्ये - पवित्र आत्म्याचे आगमन ज्या विश्वासणार्‍यांना त्यांच्याच लोकांकडून
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या परिपूर्णतेचा अनुभव घ्या! - यामुळे सुरुवातीच्या चर्च चळवळीनंतर विश्वासणाऱ्यांमध्ये भूतकाळात गोंधळ निर्माण झाला आहे. काहींना वाटले की हे दोन्ही अनुभव समान आहेत.
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि जिवंत शब्दाचा अनुभव घ्या! - पवित्र शास्त्र वाचणाऱ्या किंवा शोधणाऱ्या प्रत्येकालाच अनंतकाळचे जीवन मिळते असे नाही, उलट जेव्हा तुम्ही येशूला जाणून घेण्याच्या उद्देशाने पवित्र शास्त्र वाचण्यास किंवा शोधण्यास सुरुवात करता तेव्हा तुम्हाला अनंतकाळचे जीवन मिळते.
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि आता अनंतकाळचा अनुभव घ्या! - शाश्वत जीवनाची परिमाणात्मक व्याख्या नाही. हे केवळ अंतहीन जीवन नाही. ते गुणात्मकदृष्ट्याही अनुभवास येते. * *शाश्वत जीवन म्हणजे जो शाश्वत आहे त्याच्याशी असलेला संबंध.
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि त्याचा जवळून अनुभव घ्या! - एक सुंदर स्तोत्र आहे ज्याचे नाव आहे “येशूमध्ये आमचा काय मित्र आहे..!”_ त्याला एक मित्र म्हणून ठेवून आपण सर्व अनावश्यक वेदना कसे टाळू शकतो,
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि त्याचे सार्वकालिक जीवन अनुभवा! - आदामाला देवाकडून जे मिळाले ते 'जीवनाचा श्वास' होता आणि 'सार्वकालिक जीवन' नाही.  जर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळाले असते तर तो मेला नसता.