மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,அவருடைய அன்பின்நிமித்தம் திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்!! - 14-06-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,அவருடைய அன்பின்நிமித்தம் திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்!! 20. நீங்களோ பிரியமானவர்களே,உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின்மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக்கொண்டு, ...
g18 Encounter Jesus The King Of Glory & Experience The Open Door By His Love! - 14th June 2024 Grace For You Today! Encounter Jesus The King Of Glory and Experience The Open Door By His ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,அந்நிய பாஷையின் மூலம் வரும் வெற்றியை அனுபவியுங்கள்!! - 13-06-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,அந்நிய பாஷையின் மூலம் வரும் வெற்றியை அனுபவியுங்கள்!! 3. பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் ...
वैभवाचा राजा येशूला भेटा आणि जिभेतून विजयाचा अनुभव घ्या! - १३ जून २०२४ आज तुमच्यासाठी कृपा! वैभवाचा राजा येशूला भेटा आणि जिभेतून विजयाचा अनुभव घ्या! “प्रियजनांनो, आमच्या सामाईक तारणाविषयी तुम्हाला ...
જાતિના રાજા ઈસુને મળો અને માતૃભાષા દ્વારા વિજયનો અનુભવ કરો! - 13મી જૂન 2024 આજે તમારા માટે કૃપા! જાતિના રાજા ઈસુને મળો અને માતૃભાષા દ્વારા વિજયનો અનુભવ કરો! “વહાલાઓ, જ્યારે હું ...
যীশু গৌরবের রাজার সাথে দেখা করুন এবং জিভের মাধ্যমে বিজয়ের অভিজ্ঞতা নিন! - ১৩ই জুন ২০২৪ আজ আপনার জন্য অনুগ্রহ! যীশু গৌরবের রাজার সাথে দেখা করুন এবং জিভের মাধ্যমে বিজয়ের অভিজ্ঞতা নিন! “প্রিয় ...
महिमा के राजा यीशु से मुलाकात करें और भाषाओं के माध्यम से विजय का अनुभव करें! - 13 जून 2024 आज आपके लिए अनुग्रह! महिमा के राजा यीशु से मुलाकात करें और भाषाओं के माध्यम से विजय ...
g111 Encounter Jesus The King Of Glory & Experience Victory Through Tongues! - 13th June 2024 Grace For You Today! Encounter Jesus The King Of Glory and Experience Victory Through Tongues! “Beloved, while ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,உன்னதமான திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்!! - 12-06-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவை சந்தித்து,உன்னதமான திறந்த வாசலை அனுபவியுங்கள்!! 5. அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ...
वैभवाचा राजा येशूला भेटा आणि मोठ्या खुल्या दाराचा अनुभव घ्या! - 12 जून 2024 आज तुमच्यासाठी कृपा! वैभवाचा राजा येशूला भेटा आणि मोठ्या खुल्या दाराचा अनुभव घ्या! “त्यामुळे पीटरला तुरुंगात ठेवण्यात ...