மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆளுகை செய்ய மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கப் பெறுங்கள்! - 23-02-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆளுகை செய்ய மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கப் பெறுங்கள்! 47.அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறாரென்று கேள்விப்பட்டு: இயேசுவே,தாவீதின் குமாரனே, ...
महिमा के राजा यीशु का सामना करें और शासन करने के लिए प्रबुद्ध बनें! - 23 फरवरी 2024 आज आपके लिए अनुग्रह महिमा के राजा यीशु का सामना करें और शासन करने के लिए प्रबुद्ध ...
g_31_01 Encounter Jesus The King Of Glory And Be Enlightened To Reign! - 23rd February 2024 Grace For You Today Encounter Jesus The King Of Glory And Be Enlightened To Reign! ”And when ...
तुमच्या निराशेला त्याच्या नशिबात रूपांतरित करणाऱ्या गौरवाच्या राजा येशूला भेटा! - २२ फेब्रुवारी २०२४ आज तुमच्यासाठी कृपा तुमच्या निराशेला त्याच्या नशिबात रूपांतरित करणाऱ्या गौरवाच्या राजा येशूला भेटा! आणि जेव्हा त्याने ऐकले ...
તમારા નિરાશાને તેના ભાગ્યમાં રૂપાંતરિત કરનાર મહિમાના રાજા ઈસુને મળો! - 22મી ફેબ્રુઆરી 2024 આજે તમારા માટે કૃપા તમારા નિરાશાને તેના ભાગ્યમાં રૂપાંતરિત કરનાર મહિમાના રાજા ઈસુને મળો! “અને જ્યારે તેણે ...
গৌরবের রাজা যীশুর সাথে দেখা করুন যা আপনার হতাশাকে তার ভাগ্যে রূপান্তরিত করে! - 22শে ফেব্রুয়ারি 2024 আজ আপনার জন্য অনুগ্রহ গৌরবের রাজা যীশুর সাথে দেখা করুন যা আপনার হতাশাকে তার ভাগ্যে রূপান্তরিত করে! ...
g1235 महिमा के राजा यीशु से मुलाकात करें जो आपकी निराशा को अपने भाग्य में बदल देता है! - 22 फरवरी 2024 आज आपके लिए अनुग्रह महिमा के राजा यीशु से मुलाकात करें जो आपकी निराशा को अपने भाग्य ...
மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,உங்கள் விரக்தியை,விசாலமான எதிர்காலமாக மாற்றுகிறது! - 22-02-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,உங்கள் விரக்தியை,விசாலமான எதிர்காலமாக மாற்றுகிறது! 47. அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறாரென்று கேள்விப்பட்டு: இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, ...
Encounter Jesus The King Of Glory That Converts Your Despair To His Destiny - 22nd February 2024 Grace For You Today Encounter Jesus The King Of Glory That Converts Your Despair To His Destiny! ...
gg மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,அவருடைய கிருபையும் உங்கள் விசுவாசமும் சந்திக்கும் இடம்! - 21-02-24 இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை! மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,அவருடைய கிருபையும் உங்கள் விசுவாசமும் சந்திக்கும் இடம்! 46. பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருடைய ...