Month: August 2023

scenery

நல்ல மேய்ப்பராகிய இயேசுவைப் பார்த்து,அவருடைய நன்மையையும் நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதத்தையும் அனுபவியுங்கள் !

31-08-23
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

நல்ல மேய்ப்பராகிய இயேசுவைப் பார்த்து,அவருடைய நன்மையையும் நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதத்தையும் அனுபவியுங்கள் !

1. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார் ; நான் தாழ்ச்சியடையேன்.
6 . என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். (சங்கீதம் 23:1, 6) NKJV

என் அன்பான நண்பர்களே,இந்த மாத இறுதிக்குள் வந்துவிட்டோம்,நல்ல மேய்ப்பரான இயேசுவுடன் நீங்கள் ஒரு அழகான ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொண்டீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இதில் முக்கியமானது என்னவென்றால், நம் எல்லோருக்கும் இயேசுவுடனான ஒரு தொடர் உறவு கட்டாயமாக தேவைப்படுகிறது .அது சிறியதோ பெரியதோ, கையாளக்கூடியதோ இல்லையோ, மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ நம் எல்லாப் பிரச்சினைகளையும் அவரிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.நாம் அவருடன் ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை நேரத்தில் மட்டுமல்ல. பலமுறை பேசுகிற உறவுக்குள் வரவேண்டும்.

இயேசுவோடு நமக்குள்ள உறவை உண்மையாக்குபவர் பரிசுத்த ஆவியானவர்! அவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனின் பிரசன்னமாக இருக்கிறார்.நமது முதன்மைக் காரியமாக அவருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும்போது ,நம்மைப் பற்றிய அனைத்து விஷயங்களையும் சீரமைக்கவும் நம்மீது கவனம் செலுத்தி நம்மைப் பின் தொடர வழிச்செய்கிறது .
.
இது தாவீதின் அனுபவம், தன் வாழ்வின் மேய்ப்பனாகிய தேவனை எப்பொழுதும் தனக்கு முன்பாக வைத்ததால் , நன்மையும் கருணையும் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தம்மைப் பின்தொடர்ந்தன என்று சாட்சி கூறுகிறார்.

நீங்கள் கர்த்தரைப் பின்பற்றும்போது, ​​எல்லா நன்மைகளும்,கிருபைகளும் மற்றும் இரக்கமும் உங்களைப் பின்தொடரும்.
பதவி உயர்வு , ஊதிய உயர்வு , நல்ல ஆரோக்கியம், அமைதி ,மகிழ்ச்சி மற்றும் எந்த ஆசீர்வாதத்திற்கும் பின் தொடர்ந்து நீங்கள் ஓட வேண்டியதில்லை.உங்கள் ஆத்துமாவின் நல் மேய்ப்பனை உங்கள் கண்மணியாக வைத்திருக்கும் மாத்திரத்தில் இவை அனைத்தும் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களைப் பின்தொடரும். அல்லேலூயா !

நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறவரை தேடும்போது,பரிபூரண ​​ஆசீர்வாதங்கள் உங்களைத் தேடி,உங்களைக் கண்டுபிடித்து, இயேசுவின் நாமத்தில் நிரம்பி வழியும் அளவிற்கு உங்களைச் சூழ்ந்து கொள்ளும் .ஆமென் 🙏

என் அன்பு நண்பர்களே , இந்த மாதம் முழுவதும் என்னுடன் நற்செய்தி ஊழியத்தில் இணைந்ததற்கு நன்றி. வரவிருக்கும் மாதத்தில் கடவுள் உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய விஷயங்களை வைத்திருக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன்.ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருங்கள் !ஆசீர்வாதத்தில் நிலைத்திருங்கள் !!ஆமென் 🙏.

நல்ல மேய்ப்பராகிய இயேசுவைப் பார்த்து, அவருடைய நன்மையையும் நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதத்தையும் அனுபவியுங்கள்!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம் .

scenery

पाहा मेंढपाळ येशू त्याच्या चांगुलपणाचा आणि विपुलतेचा अनुभव घेण्यासाठी!

३१ ऑगस्ट २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
पाहा मेंढपाळ येशू त्याच्या चांगुलपणाचा आणि विपुलतेचा अनुभव घेण्यासाठी!

प्रभू माझा मेंढपाळ आहे; मला इच्छा नाही. नक्कीच चांगुलपणा आणि दया माझ्या आयुष्यातील सर्व दिवस माझ्यामागे राहतील; आणि मी परमेश्वराच्या मंदिरात सदैव राहीन.”
स्तोत्र 23:1, 6 NKJV

माझ्या प्रिय मित्रा, आम्ही या महिन्याच्या शेवटी येत आहोत, मला विश्वास आहे की तुमचा आमच्या महान मेंढपाळ येशूसोबतचा एक सुंदर आध्यात्मिक प्रवास झाला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे येशूसोबतचा सततचा संबंध. लहान असो वा मोठे, आटोपशीर असो वा नसो, आनंद असो वा दु:ख असो, आपले सर्व प्रश्न आपण त्याच्याकडे नेले पाहिजेत. आम्ही दररोज त्याच्याशी अनेक वेळा बोलतो – केवळ प्रार्थनेच्या वेळी नाही.

पवित्र आत्मा तो आहे जो येशूसोबतचे आपले नाते खरे करतो! तो सर्वशक्तिमान देवाचे अस्तित्व आहे. त्याला आपले प्राथमिक लक्ष म्हणून प्राधान्य देणे आपल्याशी संबंधित सर्व गोष्टी आपल्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि आपले अनुसरण करण्यासाठी संरेखित करते.
हा दाऊदचा अनुभव आहे. त्याने आपल्या जीवनातील मेंढपाळ परमेश्वराला नेहमी आपल्यासमोर ठेवले आणि त्याने असे सांगून निष्कर्ष काढला की चांगुलपणा आणि दया आयुष्यभर त्याचे अनुसरण करते.

जेव्हा तुम्ही परमेश्वराचे अनुसरण कराल, तेव्हा सर्व चांगल्या गोष्टी तुमच्यावर कृपा कराल आणि दयाळूपणा तुमच्या मागे येईल.
तुम्हाला पदोन्नती किंवा वाढ किंवा चांगले आरोग्य किंवा शांती किंवा आनंद किंवा इतर कोणत्याही आशीर्वादानंतर अनुसरण करण्याची आवश्यकता नाही. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आत्म्याच्या महान मेंढपाळाला तुमच्या डोळ्याचे सफरचंद म्हणून ठेवता तोपर्यंत हे सर्व तुमचे आयुष्यभर अनुसरण करतील.

जेव्हा तुम्ही आशीर्वादाचा शोध घ्याल, तेव्हा आशीर्वाद तुम्हाला शोधतील, तुम्हाला शोधतील आणि तुम्हाला येशूच्या नावात ओव्हरफ्लो करण्यापर्यंत भारून टाकतील. आमेन 🙏

माझ्या प्रिय मित्रा, या संपूर्ण महिन्यात माझ्याशी सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. मला विश्वास आहे की देवाने तुमच्यासाठी येत्या महिन्यात आणखी मोठ्या गोष्टी आहेत. आशीर्वाद असो! धन्य राहा!!

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

scenery

જુઓ ઘેટાંપાળક ઈસુ તેમની ભલાઈ અને ભરપૂર વિપુલતાનો અનુભવ કરે છે!

31મી ઓગસ્ટ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જુઓ ઘેટાંપાળક ઈસુ તેમની ભલાઈ અને ભરપૂર વિપુલતાનો અનુભવ કરે છે!

“પ્રભુ મારો ઘેટાંપાળક છે; હું નહિ ઈચ્છું. ખરેખર ભલાઈ અને દયા મારા જીવનના બધા દિવસો મને અનુસરશે; અને હું સદા પ્રભુના ઘરમાં રહીશ.”
ગીતશાસ્ત્ર 23:1, 6 NKJV

મારા પ્રિય મિત્ર, અમે આ મહિનાના અંતમાં આવીએ છીએ, મને વિશ્વાસ છે કે તમે અમારા મહાન ભરવાડ ઈસુ સાથે એક સુંદર આધ્યાત્મિક પ્રવાસ કર્યો હતો. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ઈસુ સાથેનો સતત સંબંધ. નાની હોય કે મોટી, વ્યવસ્થિત હોય કે ન હોય, આનંદ હોય કે દુ:ખ હોય તે તમામ મુદ્દાઓ આપણે તેમની પાસે લઈ જવાની જરૂર છે. અમે દરરોજ તેની સાથે ઘણી વખત વાત કરીએ છીએ – માત્ર પ્રાર્થના સમયે જ નહીં.

પવિત્ર આત્મા તે છે જે ઈસુ સાથેના આપણા સંબંધને વાસ્તવિક બનાવે છે! તે સર્વશક્તિમાન ભગવાનની હાજરી છે. તેમને આપણું પ્રાથમિક ફોકસ તરીકે પ્રાથમિકતા આપવી એ આપણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને અમને અનુસરવા માટે અમારી સંબંધિત બધી બાબતોને સંરેખિત કરે છે.
આ દાઉદનો અનુભવ છે. તેમણે તેમના જીવનના ઘેટાંપાળક ભગવાનને હંમેશા તેમની સમક્ષ રાખ્યા અને તેમણે એવું કહીને નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે તેમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન ભલાઈ અને દયા તેમને અનુસરે છે.

જ્યારે તમે પ્રભુને અનુસરો છો, ત્યારે બધી સારી બાબતો તમારી તરફેણ કરશે અને દયા તમને અનુસરશે.
તમારે પ્રમોશન અથવા ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા સારા સ્વાસ્થ્ય અથવા શાંતિ અથવા આનંદ અથવા અન્ય કોઈ આશીર્વાદ પછી અનુસરવાની જરૂર નથી. જ્યાં સુધી તમે તમારા આત્માના મહાન શેફર્ડને તમારી આંખના સફરજન તરીકે રાખશો ત્યાં સુધી આ બધું તમને તમારા જીવનભર અનુસરશે.

જ્યારે તમે આશીર્વાદની શોધ કરશો, ત્યારે આશીર્વાદ તમને શોધશે, તમને શોધી કાઢશે અને તમને ઈસુના નામમાં વહેતા થવાના બિંદુ સુધી લોડ કરશે. આમીન 🙏

મારા પ્રિય મિત્ર, આ આખા મહિનામાં મારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા મહિનામાં ભગવાન તમારા માટે હજુ પણ મોટી વસ્તુઓ ધરાવે છે. ધન્ય હો! ધન્ય રહો!!

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

scenery

দেখুন যীশু মেষপালক তাঁর মঙ্গলময়তা এবং উপচে পড়া প্রাচুর্য অনুভব করতে পারেন!

৩১শে আগস্ট ২০২৩
আজ আপনার জন্য অনুগ্রহ!
দেখুন যীশু মেষপালক তাঁর মঙ্গলময়তা এবং উপচে পড়া প্রাচুর্য অনুভব করতে পারেন!

আপনি উত্তর দিবেন না; আমি চাইব না. নিশ্চয়ই মঙ্গল ও করুণা আমার জীবনের সমস্ত দিন আমাকে অনুসরণ করবে; এবং আমি চিরকাল প্রভুর গৃহে বাস করব।”
গীতসংহিতা 23:1, 6 NKJV

আমার প্রিয় বন্ধু, আমরা এই মাসের শেষের দিকে এসেছি, আমি বিশ্বাস করি আমাদের মহান মেষপালক যীশুর সাথে আপনার একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক যাত্রা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যীশুর সাথে চলমান সম্পর্ক। ছোট বা বড়, পরিচালনাযোগ্য বা না, আনন্দ বা দুঃখ আমাদের সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে বহন করতে হবে। আমরা প্রতিদিন তাঁর সাথে কথা বলি, একাধিকবার – শুধু প্রার্থনার সময় নয়।

পবিত্র আত্মা হলেন তিনি যিনি যীশুর সাথে আমাদের সম্পর্ককে বাস্তব করেন! তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতি। আমাদের প্রাথমিক ফোকাস হিসাবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের উপর ফোকাস করতে এবং আমাদের অনুসরণ করার জন্য আমাদের সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়কে সারিবদ্ধ করে।
এটা ডেভিডের অভিজ্ঞতা। তিনি তাঁর জীবনের মেষপালক প্রভুকে সর্বদা তাঁর সামনে রেখেছিলেন এবং তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে মঙ্গল ও করুণা তাঁর সারা জীবন ধরে অনুসরণ করেছিল।

যখন আপনি প্রভুকে অনুসরণ করেন, সমস্ত ভাল জিনিস, আপনার অনুগ্রহ এবং দয়া আপনাকে অনুসরণ করবে।
আপনাকে পদোন্নতি বা বৃদ্ধি বা সুস্বাস্থ্য বা শান্তি বা আনন্দ বা অন্য কোন আশীর্বাদের পরে অনুসরণ করতে হবে না। যতক্ষণ না আপনি আপনার আত্মার মহান মেষপালককে আপনার চোখের মণি হিসাবে রাখবেন ততক্ষণ এগুলি আপনাকে আপনার সারাজীবন অনুসরণ করবে।

যখন আপনি আশীর্বাদকারীকে খুঁজবেন, আশীর্বাদ আপনাকে খুঁজবে, আপনাকে খুঁজে বের করবে এবং আপনাকে যীশুর নামে উপচে পড়ার বিন্দুতে লোড করবে। আমীন 🙏

আমার প্রিয় প্রিয় বন্ধু, এই পুরো মাসে আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি আগামী মাসে আপনার জন্য ঈশ্বরের আরও বড় কিছু আছে। সুখী হও! সুখে থাক !!

যীশু প্রশংসা !
গ্রেস বিপ্লব গসপেল চার্চ

scenery

चरवाहे यीशु को उसकी भलाई और प्रचुर प्रचुरता का अनुभव करने के लिए देखें!

31 अगस्त 2023
आज आपके लिए कृपा है!
चरवाहे यीशु को उसकी भलाई और प्रचुर प्रचुरता का अनुभव करने के लिए देखें!

प्रभु मेरे रक्षक है; मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा। निस्सन्देह भलाई और करूणा मेरे जीवन भर मेरे पीछे बनी रहेंगी; और मैं सदैव यहोवा के भवन में वास करूंगा।”
भजन 23:1, 6 एनकेजेवी

मेरे प्रिय मित्र, जैसे ही हम इस महीने के अंत में पहुँचते हैं, मुझे विश्वास है कि आपने हमारे महान चरवाहे यीशु के साथ एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की होगी। जो सबसे अधिक मायने रखता है वह यीशु के साथ चल रहा रिश्ता है। हमें अपने सभी मुद्दे उसके पास ले जाने की जरूरत है, चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रबंधनीय हो या नहीं, खुशी हो या दुख। हम हर दिन, कई बार उससे बात करते हैं – सिर्फ प्रार्थना के समय ही नहीं।

पवित्र आत्मा वह है जो यीशु के साथ हमारे रिश्ते को वास्तविक बनाता है! वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति है। हमारे प्राथमिक फोकस के रूप में उसे प्राथमिकता देना, हमसे संबंधित सभी चीजों को हम पर ध्यान केंद्रित करने और हमारा अनुसरण करने के लिए संरेखित करता है।
ये डेविड का अनुभव है. उन्होंने अपने जीवन के चरवाहे प्रभु को हर समय अपने सामने रखा और उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि अच्छाई और दया जीवन भर उनका साथ देती रहीं।

जब आप प्रभु का अनुसरण करेंगे, तो सभी अच्छी चीजें आपका पक्ष लेंगी और दयालुता आपका अनुसरण करेगी।
आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि या अच्छे स्वास्थ्य या शांति या खुशी या किसी अन्य आशीर्वाद के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप अपनी आत्मा के महान चरवाहे को अपनी आंख के तारे के रूप में बनाए रखेंगे, ये सभी जीवन भर आपका पीछा करते रहेंगे।

जब आप आशीर्वाद देने वाले को खोजते हैं, तो आशीर्वाद आपको ढूंढेगा, आपको ढूंढेगा और आपको यीशु के नाम में बहने की हद तक लाद देगा। आमीन 🙏

मेरे प्रिय मित्र, इस पूरे महीने मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आने वाले महीने में भगवान के पास आपके लिए और भी बड़ी चीज़ें हैं। धन्य हो! खुश रहो !!

यीशु की स्तुति !
ग्रेस रिवोल्यूशन गॉस्पेल चर्च

scenery

Behold Jesus the Shepherd to experience His goodness & overflowing abundance!

31st August 2023
Grace for you today !
Behold Jesus the Shepherd to experience His goodness & overflowing abundance!

The Lord is my shepherd; I shall not want. Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.”
‭‭Psalms‬ ‭23‬:‭1‬, ‭6‬ ‭NKJV‬‬

My beloved friend, as we come to the end of this month, I trust you had a lovely spiritual journey with Jesus our Great Shepherd. What matters most is an ongoing relationship with Jesus. We need to carry all our issues to Him whether small or big, manageable or not, joy or sorrow. We talk with Him every day, multiple times – not just during prayer time .

The Holy Spirit is He who makes our relationship with Jesus real ! He is the Presence of God Almighty. Prioritising Him as our primary focus aligns all things concerning us to focus on us and follow us.
This is the experience of David. He kept the Lord, the Shepherd of his life before him at all times and he concluded saying that goodness and mercy followed him all throughout his life.

When you follow the Lord, all good things, favor you and kindness shall follow you.
You need not follow after promotion or increment or good health or peace or joy or any other blessing. All these will follow you all throughout your life as long as you keep the Great Shepherd of your soul as the apple of your eye.

When you seek the Blesser, the blessings will seek you, will locate you & load you to the point of overflowing in Jesus Name. Amen 🙏

My dearly beloved friend, Thank you for joining me this whole month. I trust God has still greater things for you in the coming month. Be blessed! Stay blessed !!

Praise Jesus !
Grace Revolution Gospel Church

scenery

நல்ல மேய்ப்பராகிய இயேசுவைப் பார்த்து,நிரம்பி வழியும் அவருடைய அபிஷேகத்தை அனுபவியுங்கள்!

30-08-23
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

நல்ல மேய்ப்பராகிய இயேசுவைப் பார்த்து,நிரம்பி வழியும் அவருடைய அபிஷேகத்தை அனுபவியுங்கள்!

5. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. (சங்கீதம் 23:5) NKJV.

” நீர் என் தலையில் எண்ணெய் பூசுகிறீர் ” . இதில்தான் நம் வாழ்வின் மாற்றத்திற்கான எல்லை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது என் அன்பு நண்பர்களே,தேவனின் அபிஷேகம் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லா மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது.
பிசாசும் அவனுடைய படைகளும் மனிதர்களுக்கு பயப்படுவதில்லை,ஆனால் தேவனின் அபிஷேகம் யார் மீது தங்கியிருக்கிறதோ அந்த மனிதனைப் பார்த்து அவர்கள் நிச்சயமாக பயந்து நடுங்குகிறார்கள் .
தாவீது அநேகமாக கோலியாத்தின் உருவ அளவில் பாதியாக இருந்திருக்கலாம்,ஆனால் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி மூலம் அவர் எண்ணெயால் (பரிசுத்த ஆவியானவர்) அபிஷேகம் செய்யப்பட்டதால்,தாவீது பெலிஸ்தியரான கோலியாத்தை விட உயரமாகவும் வலிமையாகவும் காணப்பட்டார்.

” எனது பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது “என்றால் “எனது தேவைகளுக்கு போதுமானதை விட என்னிடம் உள்ளது” என்பதாகும் .எனவே, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம்தான் நிரம்பி வழிவதையும் மிகுதியையும் வெளிப்படுத்தி விளக்குகிறது.

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ,உங்கள் சமகாலத்தவர்களை விட நீங்கள் மிகவும் அற்பமானவராகவோ அல்லது மிகவும் குறைவாகவோ தோன்றலாம், ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் இயேசுவின் பெயரில் உங்கள் சமகாலத்தவர்களைத் தாண்டி நீங்கள் சிறந்து விளங்கச்செய்யும் !

நாசரேத்து ஊரானாகிய இயேசுவை பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் செயப்பட்ட விதத்தில் (அப்போஸ்தலர் 10:38) இந்த நாளில் ,தேவன் உங்களையும் அபிஷேகம் செய்வார், மேலும் அவர் உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகளையும் பல மடங்கு வாய்ப்புகளையும் வழங்குவார்.அவருடைய மகிமைக்காக உங்கள் வாழ்க்கையில்.அவர் வழக்கத்திற்கு மாறான தயவைப் பொழிவதால், நீங்கள் அவருடைய நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதத்தில் நடப்பீர்கள். நாம் கேட்பது அல்லது நினைப்பது அனைத்திற்கும் மேலாக அவர் மிக அதிகமாகவும், மிகுதியாகவும் செய்ய வல்லவர் (எபேசியர் 3:20).அவரே நிரம்பி வழியும் தேவன் ! அவரையே விசுவாசியுங்கள்,ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்கள்! ஆமென் 🙏.

நல்ல மேய்ப்பராகிய இயேசுவைப் பார்த்து,நிரம்பி வழியும் அவருடைய அபிஷேகத்தை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம் .

scenery

यीशु को देखकर चरवाहा अतिप्रवाह के लिए उनका अभिषेक प्राप्त कर रहा है!

30 अगस्त 2023
आज आपके लिए कृपा है!
यीशु को देखकर चरवाहा अतिप्रवाह के लिए उनका अभिषेक प्राप्त कर रहा है!

“तू मेरे शत्रुओं के साम्हने मेरे साम्हने मेज़ तैयार करता है; तू मेरे सिर पर तेल मल; मेरा कप ख़त्म हो गया।”
भजन 23:5 एनकेजेवी

“तुम मेरे सिर पर तेल लगाओ”। यही वह जगह है जहां सीमांकन निहित है मेरे प्रिय मित्र! भगवान के अभिषेक से किसी के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है।
शैतान और उसकी सेनाएँ मनुष्यों से नहीं डरती हैं लेकिन वे निश्चित रूप से उस मनुष्य से भयभीत हैं जिस पर भगवान का अभिषेक रहता है।
डेविड शायद कद में गोलियथ के आधे आकार का था, लेकिन क्योंकि पैगंबर सैमुअल के माध्यम से उसका तेल (पवित्र आत्मा) से अभिषेक किया गया था, डेविड पलिश्ती गोलियथ की तुलना में लंबा और मजबूत खड़ा था।

“मेरा कप ख़त्म हो गया” का अर्थ है “मेरे पास मेरी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक है”।
इसलिए, यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो अतिप्रवाह और प्रचुरता को व्यक्त और समझाता है।

मेरे अनमोल मित्र, आप बहुत तुच्छ या अपने समकालीनों से बहुत नीचे दिख सकते हैं लेकिन आपके जीवन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको यीशु के नाम पर अपने समकालीनों से आगे बढ़ने का कारण बनेगा!

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सीज़न में, भगवान आपका उसी तरह अभिषेक करेंगे जैसे उन्होंने नासरत के यीशु का पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया था (प्रेरितों 10:38) और आपको रचनात्मक विचार और उनके पास मौजूद कौशल और प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए कई गुना अवसर देंगे। उसकी महिमा के लिए अपने जीवन में जमा करें। जैसे ही वह आप पर असामान्य कृपा बरसाएगा, आप उसके अतिप्रवाह की वास्तविकता में चलेंगे। हम जो कुछ भी मांगते या सोचते हैं, वह उससे कहीं अधिक, बहुतायत से करने में सक्षम है (इफिसियों 3:20)। वह अतिप्रवाह का देवता है!
बस विश्वास करो और बोलो! आमीन 🙏

यीशु की स्तुति !
ग्रेस रिवोल्यूशन गॉस्पेल चर्च

scenery

येशू मेंढपाळाला ओव्हरफ्लोसाठी त्याचा अभिषेक होत असल्याचे पाहणे!

३० ऑगस्ट २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
येशू मेंढपाळाला ओव्हरफ्लोसाठी त्याचा अभिषेक होत असल्याचे पाहणे!

“तू माझ्या शत्रूंसमोर माझ्यासमोर मेज तयार करतोस; तुम्ही माझ्या डोक्यावर तेल लावा; माझा कप संपला.
Psalms 23:5 NKJV

“तुम्ही माझ्या डोक्याला तेल लावा” . _ इथेच सीमांकन आहे माझ्या प्रिय मित्रा! देवाचा अभिषेक एखाद्याच्या जीवनात सर्व बदल घडवून आणतो_.
सैतान आणि त्याच्या सैन्याला माणसांची भीती वाटत नाही पण ज्याच्यावर देवाचा अभिषेक आहे त्या माणसापासून ते नक्कीच घाबरतात.
डेव्हिडचा आकार कदाचित गल्याथच्या अर्ध्या आकाराचा होता पण त्याला प्रेषित सॅम्युएलद्वारे तेलाने (पवित्र आत्मा) अभिषेक करण्यात आल्याने, डेव्हिड पलिष्टी गल्याथपेक्षा उंच आणि बलवान होता.

“माझा कप संपला” म्हणजे “माझ्याकडे माझ्या गरजेपेक्षा जास्त आहे”.
म्हणून, हा पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे जो ओव्हरफ्लो आणि विपुलता व्यक्त करतो आणि स्पष्ट करतो.

माझ्या मौल्यवान मित्रा, तुम्ही तुमच्या समकालीन लोकांपेक्षा खूपच क्षुल्लक किंवा खूप कमी दिसत असाल पण तुमच्या जीवनावर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक तुम्हाला येशूच्या नावाने तुमच्या समकालीन लोकांपेक्षा श्रेष्ठ बनवण्यास प्रवृत्त करेल!

_मी प्रार्थना करतो की या ऋतूत, देवाने ज्या प्रकारे नाझरेथच्या येशूला पवित्र आत्म्याने आणि सामर्थ्याने अभिषेक केला तसाच तुमचा अभिषेक करील (प्रेषितांची कृत्ये 10:38) आणि तुम्हाला सर्जनशील कल्पना आणि त्याच्याकडे असलेली कौशल्ये आणि प्रतिभा व्यक्त करण्यासाठी बहुविध संधी देईल. त्याच्या गौरवासाठी तुमच्या जीवनात जमा केले. जसा तो तुमच्यावर असामान्य कृपा करतो, तुम्ही त्याच्या ओव्हरफ्लोच्या वास्तवात चालाल. *आपण जे काही विचारतो किंवा विचार करतो त्यापेक्षा तो कमालीचा, विपुलतेने करू शकतो (इफिस 3:20). तो ओव्हरफ्लोचा देव आहे!
फक्त विश्वास ठेवा आणि बोला! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

scenery

ઈસુને જોવું કે ઘેટાંપાળક ભરાઈ જવા માટે તેમનો અભિષેક કરી રહ્યો છે!

30મી ઓગસ્ટ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુને જોવું કે ઘેટાંપાળક ભરાઈ જવા માટે તેમનો અભિષેક કરી રહ્યો છે!

“તમે મારા દુશ્મનોની હાજરીમાં મારી સમક્ષ ટેબલ તૈયાર કરો છો; તમે મારા માથા પર તેલનો અભિષેક કરો; મારો કપ પૂરો થાય છે.
ગીતશાસ્ત્ર 23:5 NKJV

“તમે મારા માથા પર તેલનો અભિષેક કરો” . આ તે છે જ્યાં સીમાંકન આવેલું છે મારા પ્રિય મિત્ર! ભગવાનનો અભિષેક વ્યક્તિના જીવનમાં તમામ તફાવત લાવે છે.
શેતાન અને તેના દળો માણસોથી ડરતા નથી પરંતુ તેઓ ચોક્કસપણે તે માણસથી ડરેલા છે જેના પર ભગવાનનો અભિષેક છે.
ડેવિડ ગોલ્યાથના કદમાં કદાચ અડધો હતો પરંતુ તેમને પ્રોફેટ સેમ્યુઅલ દ્વારા તેલ (પવિત્ર આત્મા)થી અભિષિક્ત કરવામાં આવ્યો હોવાથી, ડેવિડ પલિસ્તી ગોલ્યાથ કરતાં ઊંચો અને મજબૂત હતો.

“મારો કપ પૂરો થાય છે” નો અર્થ છે “મારી પાસે મારી જરૂરિયાતો માટે પર્યાપ્ત કરતાં વધુ છે”.
તેથી, તે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક છે જે ઓવરફ્લો અને વિપુલતાને વ્યક્ત કરે છે અને સમજાવે છે.

મારા અમૂલ્ય મિત્ર, તમે તમારા સમકાલીન લોકોથી ખૂબ જ નજીવા અથવા ઘણા ઓછા દેખાતા હશો પરંતુ તમારા જીવન પર પવિત્ર આત્માનો અભિષેક તમને ઈસુના નામમાં તમારા સમકાલીન લોકો કરતાં શ્રેષ્ઠ બનાવવાનું કારણ બનશે!

હું પ્રાર્થના કરું છું કે આ સિઝનમાં, ભગવાન તમને જે રીતે નાઝરેથના ઈસુને પવિત્ર આત્મા અને શક્તિથી અભિષિક્ત કરે છે તે રીતે અભિષેક કરશે (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 10:38) અને તમને સર્જનાત્મક વિચારો અને તેમની પાસે રહેલી કુશળતા અને પ્રતિભાને વ્યક્ત કરવાની અનેકવિધ તકો આપશે. તેમના મહિમા માટે તમારા જીવનમાં જમા. જેમ જેમ તે તમને અસાધારણ ઉપકાર વરસાવશે, તેમ તેમ તમે તેના ઓવરફ્લોની વાસ્તવિકતામાં ચાલશો. આપણે જે પૂછીએ છીએ અથવા વિચારીએ છીએ તે કરતાં તે અતિશય, વિપુલ પ્રમાણમાં કરવા સક્ષમ છે *(એફેસી 3:20). *તે ઓવરફ્લોનો ભગવાન છે!
માત્ર વિશ્વાસ કરો અને બોલો! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ