Month: April 2024

g11

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,வாழ்வில் ஆளுகை செய்யுங்கள்!

30-04-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,வாழ்வில் ஆளுகை செய்யுங்கள்!

18.அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து, அவர்களை நோக்கி: வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மத்தேயு 28:18 NKJV.

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே,இந்த மாதத்தின் இறுதிக்குள் வரும்வேளையில், இந்த மாதத்தின் வாக்குறுதியை மீண்டும் ஒருமுறை சீர்தூக்கிப் பார்ப்போம்.
தேவன் தம்முடைய ஒரே பேறான குமாரனை இந்த உலகத்தை மீட்கும்படியாக அனுப்பினார், அவரை நாம் அனைவரும் இயேசு என்று அறிவோம்.

தேவன் இந்த இயேசுவை கர்த்தராகவும்,கிறிஸ்துவாகவும் அனுப்பினார் (அப்போஸ்தலர் 2:36). அவர் கிறிஸ்து, ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் மீது சுமந்து நம்மை நீதிமான்களாக்கினார். தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி,தம்முடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரவைத்து,பரலோகத்திலும்,பூமியிலும்,பூமியில் உள்ள சகல நாமங்களுக்கும் மேலாக உயர்த்தி,நம்மை அவருடன் அரசாள வைக்கும் போது அவர் என்றென்றுமாகிய கர்த்தர்.

இயேசுவின் மீது தேவன் வைத்த இந்த மேன்மையே நம்மை ஆபிரகாமின் சந்ததியாக்கியது,எனவே ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம், மேலும் நாம் உலகின் வாரிசாக இருக்கிறோம்.

ஆகையால், இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம், அடக்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக நீங்கள் என்றென்றும் நீதிமான்களாக ஆக்கப்பட்டீர்கள் என்று நீங்கள் நம்பும்போதும், ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கும் உங்கள் வீட்டாருக்கும் உரித்தாகிறது. இதுவே ஆபிரகாம் நம்பிய நற்செய்தியாகும்,மேலும் ஆபிரகாமுக்கு அது நீதியாக எண்ணப்பட்டது.

நீங்கள் எதை நம்புகிறீர்களோ,யாரை நம்புகிறீர்களோ அதை வெளிப்படுத்துவது விசுவாச அறிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது!
(2 கொரிந்தியர் 4:13) .
நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவனுடைய நீதி என்றும்,நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததி என்றும்,ஆபிரகாம் விசுவாசிக்கும் ஆசீர்வாதத்தால் நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் என்றும் தொடர்ந்து அறிக்கையிடுங்கள்,ஏனெனில் நீங்கள் உலகத்தின் வாரிசாக இருக்கிறீர்கள் மற்றும் ஒருபோதும் உலகத்தின் அடிமை அல்ல. அல்லேலூயா!ஆமென் 🙏

இந்த மாதத்தில் சத்தியத்தை மிகவும் கிருபையாக அருளி, தேவனுடைய தயவைப் பற்றிய ஒரு நுண்ணறிவைக் கொடுத்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன்,இதுவே மகிமையின் ராஜாவுடன் நம்மை ஆளுகை செய்ய வழிவகுத்தது!

என் அன்பானவர்களே, ஆண்டவரையும் அவருடைய நீதியையும் அறிய இந்த மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடன் இணைந்ததற்கு நன்றி.

இயேசுவின் நாமத்தில்,நம் கர்த்தரின் மகத்தான வெளிப்பாடுகளுள்ள புதிய மாதத்திற்கு நாளை என்னுடன் மீண்டும் இணையுங்கள்.ஆமென் 🙏

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,வாழ்வில் ஆளுகை செய்யுங்கள்*!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்!

वैभवाच्या राजा येशूला भेटा आणि प्रभुत्व मिळवा!

३० एप्रिल २०२४
आज तुमच्यासाठी कृपा!
वैभवाच्या राजा येशूला भेटा आणि प्रभुत्व मिळवा!

“आणि येशू आला आणि त्यांच्याशी बोलला, “स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला देण्यात आला आहे.”
मॅथ्यू 28:18 NKJV

आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचे प्रिय प्रिय, आपण या महिन्याच्या शेवटी येत असताना, आपण महिन्याच्या वचनाची पुन्हा एकदा उजळणी करूया.
देवाने आपला एकुलता एक पुत्र या जगात पाठवला, ज्याला आपण सर्वजण येशू म्हणून ओळखतो.

देवाने या येशूला प्रभु आणि ख्रिस्त दोन्ही बनवले (प्रेषित 2:36). तो ख्रिस्त आहे की त्याने आपली सर्व पापे त्याच्यावर घेतली आणि आपल्याला नीतिमान बनवले. तो परमेश्वर आहे, जेव्हा देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले आणि त्याला त्याच्या उजव्या हाताला बसवले, स्वर्गात, पृथ्वीवर आणि पृथ्वीच्या खाली प्रत्येक नावापेक्षा उंच केले (फिलिप्पैकर 2:9-11) जेणेकरून आपण राज्य करू शकू. तो कायमचा.

येशूवर देवाच्या या उदात्ततेने आम्हाला अब्राहमचे वंशज बनवले आणि म्हणून आम्हाला अब्राहमवर विश्वास ठेवण्याचे आशीर्वाद मिळाले आणि आम्ही जगाचे वारस आहोत.

म्हणून, येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यू, दफन आणि पुनरुत्थानामुळे तुम्ही कायमचे नीतिमान बनले असा तुमचा विश्वास आहे तरीही तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबावर प्रत्येक आशीर्वाद आहे. ही सुवार्ता आहे ज्यावर अब्राहामने विश्वास ठेवला आणि धार्मिकतेचे श्रेय अब्राहामाला देण्यात आले.

तुम्ही काय मानता आणि तुम्ही कोणावर विश्वास ठेवता याच्या अभिव्यक्तीला कबुलीजबाब म्हणतात!
(२ करिंथकर ४:१३).
आपण ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे नीतिमत्व आहात आणि आपण अब्राहमचे वंशज आहात आणि अब्राहमवर विश्वास ठेवण्याचा आशीर्वाद देखील तुम्हाला लाभला आहे, यामध्ये तुम्ही जगाचे वारस आहात आणि कधीही जगाचे गुलाम नाही हे कबूल करत राहा. हल्लेलुया! आमेन 🙏

मी धन्य पवित्र आत्म्याचे आभार मानतो ज्याने इतक्या दयाळूपणे सत्य उघडले आणि देव-दयाळू धार्मिकतेची सर्व अंतर्दृष्टी दिली, ज्यामुळे आम्हाला गौरवाच्या राजासोबत राज्य केले!

माझ्या प्रिये, त्याला आणि त्याचा धार्मिकता जाणून घेण्यासाठी या महिन्यात *माझ्यासोबत दररोज सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद.

येशूच्या नावाने, आमच्या प्रभूच्या स्फोटक प्रकटीकरणाच्या आणखी एका महिन्यासाठी उद्या माझ्याशी पुन्हा सामील व्हा. आमेन 🙏

आपल्या प्रभू येशूची स्तुती करा!!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

ઈસુનો મહિમાના રાજાનો સામનો કરો અને પ્રભુત્વ મેળવો!

30મી એપ્રિલ 2024
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુનો મહિમાના રાજાનો સામનો કરો અને પ્રભુત્વ મેળવો!

“અને ઈસુએ આવીને તેઓની સાથે વાત કરી અને કહ્યું, “સ્વર્ગમાં અને પૃથ્વી પરનો સર્વ અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે.”
મેથ્યુ 28:18 NKJV

આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વહાલા, જ્યારે આપણે આ મહિનાના અંતમાં આવીએ છીએ, ત્યારે આપણે મહિનાના વચનની ફરી એકવાર સમીક્ષા કરીએ.
ઈશ્વરે પોતાના એકમાત્ર પુત્રને આ દુનિયામાં મોકલ્યો, જેને આપણે બધા ઈસુ તરીકે જાણીએ છીએ.

ઈશ્વરે આ ઈસુને ભગવાન અને ખ્રિસ્ત બંને બનાવ્યા છે (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 2:36). તે ખ્રિસ્ત છે કે તેણે આપણા બધા પાપો તેના પર લઈ લીધા અને આપણને ન્યાયી બનાવ્યા. તે ભગવાન છે, જ્યારે ઈશ્વરે તેને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યો અને તેને તેના જમણા હાથે બેસાડ્યો, સ્વર્ગમાં, પૃથ્વી પર અને પૃથ્વીની નીચે દરેક નામથી ઊંચો (ફિલિપી 2:9-11) જેથી આપણે રાજ કરી શકીએ. તે હંમેશ માટે.

ઈસુ પર ઈશ્વરની આ ઉન્નતિએ આપણને અબ્રાહમનું સંતાન બનાવ્યું અને તેથી અમને અબ્રાહમને માનવાનો આશીર્વાદ મળ્યો અને આપણે વિશ્વના વારસ છીએ.

તેથી, દરેક આશીર્વાદ તમારા અને તમારા પરિવાર પર છે તેમ તમે માનો છો કે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુ, દફન અને પુનરુત્થાનને કારણે હંમેશ માટે ન્યાયી બન્યા છો. આ એ સુવાર્તા છે કે જે અબ્રાહમ માનતો હતો અને ન્યાયીપણાને અબ્રાહમને શ્રેય આપવામાં આવ્યો હતો.

તમે જે માનો છો અને કોને માનો છો તેની અભિવ્યક્તિને કબૂલાત કહેવાય છે!
(2 કોરીંથી 4:13).
કબૂલ કરતા રહો કે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરની સચ્ચાઈ છો અને તમે અબ્રાહમના વંશ છો અને અબ્રાહમને માનવાના આશીર્વાદથી પણ તમને આશીર્વાદ મળે છે, એમાં તમે દુનિયાના વારસદાર છો અને ક્યારેય દુનિયાના ગુલામ નથી. હાલેલુજાહ! આમીન 🙏

હું આશીર્વાદિત પવિત્ર આત્માનો આભાર માનું છું જેમણે આટલી કૃપાથી સત્યને અનલૉક કર્યું અને ઈશ્વર-દયાળુ ન્યાયીપણાની બધી સમજ આપી, જેના કારણે અમને ગ્લોરીના રાજા સાથે શાસન કર્યું!

મારા વહાલા, તેમને અને તેની સચ્ચાઈને જાણવા માટે આ મહિનામાં દરરોજ મારી સાથે જોડાવા બદલ તમારો આભાર.

ઈસુના નામે, આપણા ભગવાનના વિસ્ફોટક ઘટસ્ફોટના બીજા મહિના માટે કાલે ફરીથી મારી સાથે જોડાઓ. આમીન 🙏

આપણા પ્રભુ ઈસુની સ્તુતિ કરો!!!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

গৌরবের রাজা যীশুর মুখোমুখি হোন এবং রাজত্ব পান!

30শে এপ্রিল 2024
আজ আপনার জন্য অনুগ্রহ!
গৌরবের রাজা যীশুর মুখোমুখি হোন এবং রাজত্ব পান!

“আর যীশু এসে তাদের সাথে কথা বললেন, “স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।”
ম্যাথু 28:18 NKJV

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রিয়তম, আমরা এই মাসের শেষের দিকে আসছি, আসুন আমরা আবার এই মাসের প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করি।
ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাকে আমরা সবাই যীশু নামে চিনি।

ঈশ্বর এই যীশুকে প্রভু এবং খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন (প্রেরিত 2:36)। তিনি সেই খ্রিস্ট যে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ তাঁর উপর নিয়েছিলেন এবং আমাদের ধার্মিক করেছেন। তিনিই প্রভু, যখন ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর ডান হাতে বসিয়েছিলেন, স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নীচে সমস্ত নামের উপরে উন্নীত (ফিলিপীয় 2:9-11) যাতে আমরা রাজত্ব করি তিনি চিরকাল।

যীশুর উপর ঈশ্বরের এই উচ্চতা আমাদেরকে আব্রাহামের বংশে পরিণত করেছে এবং তাই আমরা আব্রাহামকে বিশ্বাস করার আশীর্বাদে ধন্য এবং আমরা বিশ্বের উত্তরাধিকারী।

অতএব, প্রতিটি আশীর্বাদ আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর রয়েছে যেমন আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানের কারণে চিরকালের জন্য ধার্মিক হয়েছেন এটি সেই সুসমাচার যা আব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন এবং ধার্মিকতা অব্রাহামের কাছে জমা হয়েছিল।

আপনি যা বিশ্বাস করেন এবং কাকে বিশ্বাস করেন তার অভিব্যক্তিকে বলা হয় কনফেসন!
(2 করিন্থিয়ানস 4:13)।
_ স্বীকার করতে থাকুন যে আপনি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং আপনিই ইব্রাহিমের বংশ এবং আপনি ইব্রাহিমকে বিশ্বাস করার আশীর্বাদে আশীর্বাদ পেয়েছেন, এতে আপনি বিশ্বের উত্তরাধিকারী এবং কখনও জগতের দাস নন_। হালেলুজাহ! আমীন 🙏

আমি ধন্য পবিত্র আত্মাকে ধন্যবাদ জানাই যিনি এত করুণার সাথে সত্যকে উন্মোচন করেছেন এবং দিয়েছেন ঈশ্বর-দয়া ধার্মিকতার সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি, যার ফলে আমরা গৌরবের রাজার সাথে রাজত্ব করতে পারি!

আমার প্রিয়, তাকে এবং তার ধার্মিকতা জানতে এই মাসে প্রতিদিন আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

যীশুর নামে আমাদের প্রভুর বিস্ফোরক প্রকাশের আরেকটি মাসের জন্য আগামীকাল আবার আমার সাথে যোগ দিন। আমীন 🙏

আমাদের প্রভু যীশুর প্রশংসা করুন!!!
গ্রেস বিপ্লব গসপেল চার্চ

महिमा के राजा यीशु से मिलें और प्रभुत्व पाएँ!

30 अप्रैल 2024
आज आपके लिए अनुग्रह!
महिमा के राजा यीशु से मिलें और प्रभुत्व पाएँ!

और यीशु उनके पास आया और उनसे बोला, “स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।”

मत्ती 28:18 NKJV

हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मित्रों, जैसे-जैसे हम इस महीने के अंत में पहुँच रहे हैं, आइए हम एक बार फिर इस महीने के वादे की समीक्षा करें।
परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसे हम सब यीशु के नाम से जानते हैं।

परमेश्वर ने इस यीशु को प्रभु और मसीह दोनों बनाया(प्रेरितों के काम 2:36)। वह मसीह है क्योंकि उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमें धर्मी बनाया। वह प्रभु है, जब परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और अपने दाहिने हाथ पर बैठाया, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के हर नाम से ऊपर (फिलिप्पियों 2:9-11) ताकि हम उसके साथ हमेशा राज करें।

यीशु पर परमेश्वर के इस उत्थान ने हमें अब्राहम का वंश बना दिया और इसलिए हमें अब्राहम पर विश्वास करने का आशीर्वाद मिला है और हम दुनिया के वारिस हैं।

इसलिए, हर आशीर्वाद आप और आपके घराने पर है, जैसा कि आप विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के कारण हमेशा के लिए धर्मी बन गए हैं। यही सुसमाचार है जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया और अब्राहम को धार्मिकता गिना गया।

आप जो विश्वास करते हैं और आप किस पर विश्वास करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को स्वीकारोक्ति कहा जाता है! (2 कुरिन्थियों 4:13)। ह स्वीकार करते रहो कि तुम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो और तुम अब्राहम के वंश हो और तुम अब्राहम पर विश्वास करने के आशीर्वाद से भी धन्य हो, क्योंकि तुम संसार के वारिस हो और कभी संसार के दास नहीं हो हलेलुयाह! आमीन 🙏

मैं धन्य पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ जिसने इतनी कृपापूर्वक सत्य को उजागर किया और हम सभी को ईश्वर-दयालु धार्मिकता की अंतर्दृष्टि दी, जिससे हम महिमा के राजा के साथ शासन कर सकें!

मेरे प्रिय, उसे और उसकी धार्मिकता को जानने के लिए इस महीने में हर दिन मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।

हमारे प्रभु के विस्फोटक रहस्योद्घाटन के एक और महीने के लिए कल फिर से मेरे साथ जुड़ें, यीशु के नाम पर। आमीन 🙏

हमारे प्रभु यीशु की स्तुति हो!!
ग्रेस रिवोल्यूशन गॉस्पेल चर्च

Encounter Jesus The King Of Glory & Have Dominion!

30th April 2024
Grace For You Today!
Encounter Jesus The King Of Glory And Have Dominion !

”And Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth.
‭‭Matthew‬ ‭28‬:‭18‬ ‭NKJV‬‬

Dearly beloved of our LORD Jesus Christ, as we come to the end of this month, let us review the month’s promise once again.
God sent His only begotten Son to this world, whom we all know as Jesus.

God made this Jesus both LORD and CHRIST( Acts 2:36). He is the CHRIST in that He took all our sins on Him and made us righteous. He is the LORD, when God raised Him from the dead and made Him to be seated at HIS right hand, exalted above every name in heaven, on earth and under the earth ( Philippians 2:9-11) so that we reign with Him forever.

This exaltation of God upon Jesus made us the seed of Abraham and therefore we are blessed with the blessing of believing Abraham and we are the heir of the world.

Therefore, every blessing is upon you and your household even as you believe that you are made righteous forever because of the death, burial and the resurrection of Jesus Christ. This is the gospel that Abraham believed and righteousness was credited to Abraham.

The expression of what you believe and who you believe is called CONFESSION!
(2 Corinthians 4:13) .
Keep confessing that you are the righteousness of God in Christ Jesus & you are the seed of Abraham & also you are blessed with the blessing of believing Abraham, in that you are the heir of the world and never the slave of the world. Hallelujah! Amen 🙏

I thank the blessed Holy Spirit who so graciously unlocked the truth and gave is all an insight into God-kind Righteousness, causing us to reign with the King of Glory!

My beloved, thank you for joining me every day in this month to know Him and His Righteousness.

Do join me again tomorrow for another month of explosive revelations of our LORD, in Jesus name. Amen 🙏

Praise Jesus our LORD!!
Grace Revolution Gospel Church

g111

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,அவருடைய நீதி உங்களுக்குள் வருவதால் வாழ்வில் ஆளுகை செய்யுங்கள்!

29-04-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தித்து,அவருடைய நீதி உங்களுக்குள் வருவதால் வாழ்வில் ஆளுகை செய்யுங்கள்!

5. இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது, அண்ணாந்துபார்த்து, அவனைக் கண்டு: சகேயுவே, நீ சீக்கிரமாய் இறங்கிவா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்கவேண்டும் என்றார்.
9. இயேசு அவனை நோக்கி: இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு இரட்சிப்பு வந்தது; இவனும் ஆபிரகாமுக்குக் குமாரனாயிருக்கிறானே.
10. இழந்துபோனதைத் தேடவும் இரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்.லூக்கா 19:5, 9-10 NKJV.

சகேயு என்பவர் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக நெறிமுறையற்ற மற்றும் நேர்மையற்ற நடைமுறைகளுக்குப் பெயர் போனவர்.மேலும் தலைமை வரி வசூலிப்பவராக இருந்ததால்,அநீதியாக செல்வத்தை குவித்ததால் மக்கள் அவரை வெறுத்தனர்.அவரது வீடு அனைத்து தெய்வபக்தியற்ற மற்றும் பாவ நடவடிக்கைகளால் நிறைந்த திருடர்களின் குகையாக பார்க்கப்பட்டது.

இயேசு அவருடைய வாழ்க்கையிலும் அவருடைய வீட்டிலும் நுழைந்தார்,சகேயுவைப் பற்றிய அனைத்து குறைபாடுகளும் முற்றிலும் மாறிவிட்டன.சகேயு என்ற மனிதன் மகிமையின் ராஜாவை சந்தித்தான் அதன்மூலம்,அவன் வாழ்க்கை மறுரூபமடைந்தது.

தேவனின் கிருபை இந்த தொலைந்து போன மனிதனை தேடிக் கண்டுபிடித்தது,தேவ நீதி அவனது வாழ்க்கையைச் சரியாக்கியது!

ஆம் என் அன்பானவர்களே, இந்த வாரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கை, உங்கள் வணிகம், உங்கள் தொழில், உங்கள் வீடு மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்.அவருடைய கிருபை உங்களைக் தேடிக் கண்டுபிடிக்கும்,அவருடைய நீதியானது கோணலான பாதைகளை நேராக்குகிறது.நீங்கள் மீண்டும் பழைய வாழ்க்கையில் இருக்க மாட்டிர்கள்.அற்புதத்திற்கு தயாராய் இருங்கள்! இப்போது உங்கள் குறைபாடுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக மாறுகிறது! அல்லேலூயா!ஆமென் 🙏

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைச் சந்தியுங்கள்,அவருடைய நீதி உங்களுக்குள் வருவதால் வாழ்வில் ஆளுகை செய்யுங்கள்.

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்!

g18_1

Encounter Jesus The King Of Glory Where His Righteousness Is Imputed In You To Reign!

29th April 2024
Grace For You Today!
Encounter Jesus The King Of Glory Where His Righteousness Is Imputed In You To Reign!

”And when Jesus came to the place, He looked up and saw him, and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house.” And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham; for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.”“ ‭‭Luke‬ ‭19‬:‭5‬, ‭9‬-‭10‬ ‭NKJV‬‬

Zacchaeus was notorious for his unethical & unscrupulous practices to make money. And being the Chief Tax Collector, people disliked him for his forbidden means of amassing wealth. His house was despised as a den of thieves with all ungodly & blasphemous activities carried out.

Jesus stepped into his life and his house and all the equations about him completely changed. This man encountered the King of Glory and thereby, he was a transformed man.

God’s Grace found this lost man and God’s Righteousness made his life right!

Yes my beloved, this week the LORD Jesus Christ steps into your life, your business, your profession, your home & your family. His Grace will find you and His Righteousness will make all crooked paths straight. You will never be the same again. Get ready! The equations are changing in your favour right now! Hallelujah! Amen 🙏

Praise Jesus our LORD!!
Grace Revolution Gospel Church

g12

तुमच्या ध्यानाद्वारे गौरवाच्या राजा येशूला भेटा आणि तुमच्या कल्पनेच्या पलीकडे असलेल्या आशीर्वादांचा आनंद घ्या!

26 एप्रिल 2024
आज तुमच्यासाठी कृपा!
तुमच्या ध्यानाद्वारे गौरवाच्या राजा येशूला भेटा आणि तुमच्या कल्पनेच्या पलीकडे असलेल्या आशीर्वादांचा आनंद घ्या!

“परंतु अब्राम म्हणाला, “हे प्रभू देवा, मला नि:संतान झाल्यामुळे आणि माझ्या घराचा वारस दमास्कसचा एलिएजर आहे हे पाहून तू मला काय देणार?” मग त्याने त्याला बाहेर आणले आणि म्हणाला, “आता आकाशाकडे पाहा आणि तारे मोजा जर तुम्हाला त्यांची संख्या मोजता येत असेल.” आणि तो त्याला म्हणाला, “तुझे वंशज असेच होतील.” आणि त्याने प्रभूवर विश्वास ठेवला आणि तो त्याच्यासाठी धार्मिकता म्हणून गणला.
उत्पत्ति 15:2, 5-6 NKJV

जेव्हा तुम्ही श्रद्धेने धार्मिकतेचा साक्षात्कार शोधता, तेव्हा तुम्ही जो आशीर्वाद शोधत आहात तो तुम्हाला शोधत येईल! हल्लेलुया!

हे आमचे वडील अब्राहाम यांची साक्ष आहे. तो मूल शोधत होता कारण तो निपुत्रिक आणि वृद्ध होता. तो देवाच्या अभिवचनांवर दावा करत होता, आणि महिने आणि वर्षे उलटून गेली होती आणि काहीही झाले नाही असे वाटत होते. खरं तर, त्याने पहिल्यांदा देवावर विश्वास ठेवला तेव्हापासून सुमारे 10 वर्षे उलटून गेली होती आणि देवाने त्याला बोलावलेल्या भूमीवर येण्यासाठी आपले नातेवाईक आणि देश सोडला होता.

अपत्यहीनतेचा प्रश्न खरोखरच त्याला खूप गंभीरपणे सतावत होता आणि हताश होऊन त्याने देवाचा शोध घेतला आणि देवाने त्याला देवाच्या धार्मिकतेचा शोध घेण्याची आठवण करून देऊन शांत केले आणि त्याद्वारे आशीर्वाद त्याचा शोध घेतील.
देवाने अब्राहामला देव-दयाळू धार्मिकतेची नवीन समज दिली आणि म्हणून अब्राहामला जे अत्यंत अशक्य वाटले ते स्पष्टपणे दृश्यमान आणि निश्चितपणे शक्य झाले आणि अब्राहामाने विश्वास ठेवला!
देव-दयाळू धार्मिकतेच्या ताज्या समजात, अब्राहामला असे आढळून आले की तो एका मुलासाठी आसुसलेला होता, तर देवाने आधीच त्याला असंख्य मुलांचा पिता बनवण्याचा निर्णय दिला होता.

माझ्या प्रिये, तू प्रसूतीसाठी शोधत आहेस पण देवाने ठरवले आहे की तू सुटका करणारा असावा. तुम्ही आर्थिक प्रगती शोधत आहात तर देवाने ठरवले आहे की तुम्ही एक महान फायनान्सर व्हा. तुम्ही बरे होण्यासाठी शोधत आहात, परंतु देवाने ठरवले आहे की तुम्ही अशा आरोग्य सेवा प्रणालीचे प्रमुख व्हावे जे अगणित दुखापतग्रस्त लोकांना उपचार प्रदान करते . जेव्हा तुम्ही त्याच्या नीतिमत्तेबद्दल नवीन समज मिळवण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुमच्या बाबतीत असेच घडेल आणि आमचे वडील अब्राहाम यांच्या बाबतीत हेच घडले. आमेन 🙏

_ नेहमी कबूल करा की तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे नीतिमत्व आहात! तुम्ही अब्राहामाचे वंशज आहात आणि अब्राहामावर विश्वास ठेवल्याने तुम्हाला आशीर्वाद मिळाला आहे_. आमेन 🙏

आपल्या प्रभू येशूची स्तुती करा!!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

g13

તમારા ધ્યાન દ્વારા મહિમાના રાજા ઈસુને મળો અને તમારી કલ્પના બહારના આશીર્વાદોનો આનંદ લો!

26મી એપ્રિલ 2024
આજે તમારા માટે કૃપા!
તમારા ધ્યાન દ્વારા મહિમાના રાજા ઈસુને મળો અને તમારી કલ્પના બહારના આશીર્વાદોનો આનંદ લો!

“પરંતુ અબ્રામે કહ્યું, “હે ભગવાન, તમે મને શું આપશો, જો હું નિઃસંતાન છું, અને મારા ઘરનો વારસ દમાસ્કસનો એલીએઝર છે?” પછી તે તેને બહાર લાવ્યો અને કહ્યું, “હવે આકાશ તરફ જુઓ, અને જો તમે તેમને ગણી શકતા હો તો તારાઓની ગણતરી કરો.” અને તેણે તેને કહ્યું, “તેમ જ તારા વંશજો થશે.” અને તેણે પ્રભુમાં વિશ્વાસ કર્યો, અને તેણે તેને તેના માટે ન્યાયી ગણાવ્યો.”
ઉત્પત્તિ 15:2, 5-6 NKJV

જ્યારે તમે વિશ્વાસ દ્વારા ન્યાયીપણાના સાક્ષાત્કારની શોધ કરો છો, ત્યારે તમે જે આશીર્વાદ શોધી રહ્યા છો તે તમને શોધશે! હાલેલુયાહ!

આ આપણા પિતા અબ્રાહમની સાક્ષી છે. તે એક બાળકની શોધમાં હતો કારણ કે તે નિઃસંતાન અને વૃદ્ધ હતો. તે ભગવાનના વચનોનો દાવો કરી રહ્યો હતો, અને મહિનાઓ અને વર્ષો વીતી ગયા હતા અને કંઈ જ થતું નહોતું. વાસ્તવમાં, જ્યારે તેણે પ્રથમ વખત ભગવાનમાં વિશ્વાસ કર્યો ત્યારથી લગભગ 10 વર્ષ વીતી ગયા હતા અને ભગવાને તેને બોલાવ્યા તે ભૂમિ પર આવવા માટે તેના સંબંધીઓ અને દેશ છોડી દીધા હતા.

નિઃસંતાનતાનો મુદ્દો ખરેખર તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી સતાવી રહ્યો હતો અને નિરાશામાં તેણે ભગવાનને શોધ્યો અને ભગવાને તેને ભગવાનની ન્યાયીપણાની શોધ કરવાનું યાદ અપાવીને શાંત કર્યો અને આ રીતે, આશીર્વાદ તેની શોધ કરશે.
ઈશ્વરે અબ્રાહમને ઈશ્વર-દયાળુ ન્યાયીપણાની નવી સમજ આપી અને તેથી જે અબ્રાહમને અત્યંત અસંભવિત લાગતું હતું તે સ્પષ્ટપણે દૃશ્યમાન અને ચોક્કસ શક્ય બન્યું અને અબ્રાહમે વિશ્વાસ કર્યો!
ઈશ્વર-દયાળુ ન્યાયીપણાની તાજી સમજણમાં, અબ્રાહમને જાણવા મળ્યું કે તે એક બાળક માટે ઝંખતો હતો, જ્યારે ઈશ્વરે તેને અસંખ્ય બાળકોના પિતા બનાવવાનું નક્કી કર્યું હતું.

મારા વહાલા, તું ડિલિવરી માટે શોધે છે પણ ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે તારે મુક્તિ આપવી જોઈએ. તમે નાણાકીય પ્રગતિ શોધી રહ્યા છો જ્યારે ભગવાને ફરમાન કર્યું છે કે તમારે એક મહાન ફાઇનાન્સર બનવું જોઈએ. તમે ઉપચારની શોધ કરી રહ્યા છો, પરંતુ ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે તમે અસંખ્ય પીડાતા લોકોને ઉપચારનું સંચાલન કરતી આરોગ્ય સંભાળ પ્રણાલીના વડા બનવું જોઈએ. જ્યારે તમે તેમના ન્યાયીપણાની નવી સમજણ માટે શોધશો ત્યારે તમારી સાથે આવું જ થશે અને આપણા પિતા અબ્રાહમ સાથે આવું જ બન્યું હતું. આમીન 🙏

હંમેશા કબૂલ કરો કે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ભગવાનની ન્યાયીતા છો! તમે અબ્રાહમના વંશ છો અને અબ્રાહમને માનીને તમને આશીર્વાદ મળે છે. આમીન 🙏

આપણા પ્રભુ ઈસુની સ્તુતિ કરો!!!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ