Month: April 2023

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதை அனுபவியுங்கள்

28-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதை அனுபவியுங்கள் !

இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.(யோவான் 6:35 NKJV)
அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.(லூக்கா 4:4 NKJV)

என் பிரியமானவர்களே, இந்த மாத இறுதிக்கு வரும் வேளையில் ,​​பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசிய அனைத்தையும் சுருக்கமாக சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் :

கடவுள் மனிதனைப் படைத்தபோது, ​​அவர் கடவுளின் சுவாசத்தை மனிதனுக்குள் ஊதினார், மேலும் மனிதன் உயிருள்ள ஆன்மாவானான் (ஆதியாகமம் 2:7). அப்படியெனில் ,மனிதன் கடவுளின் சுவாசத்தால் வாழ வேண்டும் ஆனால் அவன் தன் ஆன்மாவால் வாழத் தேர்ந்தெடுத்தான். மனிதனின் விருப்பத்தின் பின் விளைவுகளில் ஒன்று ‘உணவு’ அவனது வாழ்க்கையின் முதன்மையானதாக மாறியது.
இயேசு பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களில், அவர் 5 அப்பங்களைப் பெருக்கியபோது, ​​​​திரளான மக்கள் உணவளிக்கப்பட்டனர்.பின்பு ,அவர்கள் அவரைத் தேட ஆரம்பித்தார்கள், அவர்கள் அதிசயத்தைக் கண்டதால் அல்ல, ஆனால் அவர்கள் சாப்பிட்டு வயிறு நிரம்பியதால் (யோவான் 6:26).

உணவு முக்கியமானது ஆனால் வாழ்க்கையின் முதன்மையான முன்னுரிமை அது அல்ல. இதன் காரணமாகவே மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல,கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று இயேசு கூறினார்.மனிதகுலத்தை மீட்டெடுக்க கடவுள் தம்முடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசுவை பூமிக்கு அனுப்பினதின் நோக்கம் ,அதாவது அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ வேண்டும். கடவுளின் வார்த்தையில் நீங்கள் மூழ்கியிருக்கும்போது, ​​அந்த வார்த்தையே உங்கள் உணவாக மாறும், உணவின் மீதான உங்கள் இயற்கையான பசி நீங்கும். உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்வின் மாற்றமானது அவருடைய ஜீவனுள்ள,ஜீவன்கொடுக்கும் வார்த்தையினால் இருக்கிறது .ஆமென்!🙏

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

पाहा येशू जीवनाची भाकर आहे आणि त्याच्या वचनानुसार जगण्याचा अनुभव आहे!

28 एप्रिल 2023
आज तुमच्यासाठी कृपा!
पाहा येशू जीवनाची भाकर आहे आणि त्याच्या वचनानुसार जगण्याचा अनुभव आहे!

“आणि येशू त्यांना म्हणाला, “मी जीवनाची भाकर आहे. जो माझ्याकडे येतो त्याला कधीही भूक लागणार नाही आणि जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याला कधीही तहान लागणार नाही. जॉन 6:35 NKJV
“पण येशूने त्याला उत्तर दिले, “असे लिहिले आहे की, ‘मनुष्य केवळ भाकरीने जगणार नाही, तर देवाच्या प्रत्येक वचनाने जगेल.’ ” Luke 4:4 NKJV

माझ्या प्रिय, आपण या महिन्याच्या शेवटी येत असताना, पवित्र आत्मा जे बोलतो ते सर्व सारांशित करूया:

जेव्हा देवाने मनुष्याची निर्मिती केली तेव्हा त्याने देवाचा श्वास घेतला आणि मनुष्य एक जिवंत आत्मा बनला (उत्पत्ति 2:7). मनुष्याने देवाच्या श्वासाने जगायचे होते पण त्याने आपल्या आत्म्याने जगणे पसंत केले. मनुष्याच्या निवडीचा एक परिणाम म्हणजे ‘अन्न’ हे त्याच्या जीवनाचे सर्वोच्च प्राधान्य बनले.

पृथ्वीवरील येशूच्या दिवसांत, जेव्हा त्याने 5 भाकरी वाढवल्या, तेव्हा अनेक लोकांना खायला दिले गेले आणि ते त्याला शोधू लागले, त्यांनी चमत्कार पाहिला म्हणून नव्हे तर त्यांनी खाल्ले आणि त्यांचे पोट भरले म्हणून (जॉन 6:26).

अन्न महत्वाचे आहे पण जीवनाचे सर्वोच्च प्राधान्य नाही.  या कारणास्तव येशू म्हणाला की मनुष्य फक्त भाकरीने जगणार नाही तर प्रभूच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने जगेल. देवाने त्याचा पुत्र येशू याला मानवजातीला पुनर्संचयित करण्यासाठी पाठवले, जे त्याच्या वचनानुसार जगण्यासाठी आहे. जेव्हा तुम्ही देवाच्या वचनात मग्न असता, तेव्हा शब्दच तुमचे अन्न बनते आणि तुमची अन्नाची नैसर्गिक भूक भागते. खरेच आपले परिवर्तन त्याच्या जिवंत वचनाने होते.
आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

જુઓ ઈસુ જીવનની રોટલી અને તેમના શબ્દ દ્વારા જીવવાનો અનુભવ કરો!

28મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જુઓ ઈસુ જીવનની રોટલી અને તેમના શબ્દ દ્વારા જીવવાનો અનુભવ કરો!

અને ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “હું જીવનની રોટલી છું. જે મારી પાસે આવે છે તેને ક્યારેય ભૂખ લાગશે નહિ, અને જે મારામાં વિશ્વાસ રાખે છે તેને ક્યારેય તરસ લાગશે નહિ. જ્હોન 6:35 NKJV
“પરંતુ ઈસુએ તેને જવાબ આપતા કહ્યું કે, “તે લખેલું છે કે, માણસ ફક્ત રોટલીથી નહિ, પણ ઈશ્વરના દરેક વચનથી જીવશે.” ” લુક 4:4 NKJV

મારા પ્રિય, જેમ આપણે આ મહિનાના અંતમાં આવીએ છીએ, ચાલો પવિત્ર આત્મા જે બોલે છે તે બધાનો સારાંશ આપીએ:

જ્યારે ઈશ્વરે માણસને બનાવ્યો, ત્યારે તેણે ઈશ્વરનો શ્વાસ લીધો અને માણસ જીવંત આત્મા બન્યો (ઉત્પત્તિ 2:7). માણસે ઈશ્વરના શ્વાસથી જીવવું જોઈતું હતું પણ તેણે પોતાના આત્માથી જીવવાનું પસંદ કર્યું. માણસની પસંદગીની આફ્ટર ઈફેક્ટ્સમાંની એક એ હતી કે ‘ખોરાક’ તેના જીવનની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા બની ગઈ.

પૃથ્વી પર ઈસુના દિવસો દરમિયાન, જ્યારે તેણે 5 રોટલીનો ગુણાકાર કર્યો, ત્યારે ઘણા લોકોને ખવડાવવામાં આવ્યા અને તેઓએ તેને શોધવાનું શરૂ કર્યું, કારણ કે તેઓએ ચમત્કાર જોયો તે માટે નહીં, પરંતુ કારણ કે તેઓએ ખાધું અને તેમનું પેટ ભરાઈ ગયું (જ્હોન 6:26).

 ખોરાક મહત્વપૂર્ણ છે પરંતુ જીવનની ટોચની પ્રાથમિકતા નથી.  આ કારણથી જ ઈસુએ કહ્યું કે માણસ માત્ર રોટલીથી નહિ પણ પ્રભુના મુખમાંથી નીકળતા દરેક શબ્દથી જીવશે. ઈશ્વરે તેમના પુત્ર ઈસુને માનવજાતને પુનઃસ્થાપિત કરવા મોકલ્યો, જે તેમના શબ્દ દ્વારા જીવવા માટે છે. જ્યારે તમે ઈશ્વરના શબ્દમાં તલ્લીન થાઓ છો, ત્યારે શબ્દ તમારો ખોરાક બની જાય છે અને ખોરાક માટેની તમારી કુદરતી ભૂખ દૂર થાય છે. ખરેખર આપણું પરિવર્તન તેમના જીવંત શબ્દ દ્વારા થાય છે.
આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

দেখুন যীশু জীবনের রুটি এবং তাঁর বাক্য দ্বারা বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা!

২৮শে এপ্রিল ২০২৩
 আজ আপনার জন্য অনুগ্রহ!
দেখুন যীশু জীবনের রুটি এবং তাঁর বাক্য দ্বারা বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা!

“আর যীশু তাদের বললেন, “আমিই জীবনের রুটি। যে আমার কাছে আসে সে কখনো ক্ষুধার্ত হবে না, এবং যে আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।” জন 6:35 NKJV
“কিন্তু যীশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, “লেখা আছে, ‘মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যেই বাঁচবে৷’ লূক 4:4 NKJV

আমার প্রিয়, আমরা এই মাসের শেষের দিকে আসার সাথে সাথে পবিত্র আত্মা যে সমস্ত কথা বলেছে তার সংক্ষিপ্তসার করা যাক:

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এবং মানুষ হয়ে ওঠে জীবন্ত আত্মা (জেনেসিস 2:7)। মানুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে বাঁচার কথা ছিল কিন্তু সে তার আত্মার দ্বারা বাঁচতে বেছে নিয়েছে। মানুষের পছন্দের পরের প্রভাবগুলির মধ্যে একটি হল যে ‘খাদ্য’ তার জীবনের শীর্ষ অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছিল।

পৃথিবীতে যীশুর দিনগুলিতে, যখন তিনি 5টি রুটি বাড়িয়েছিলেন, অনেক লোককে খাওয়ানো হয়েছিল এবং তারা তাকে খুঁজতে শুরু করেছিল, কারণ তারা অলৌকিক ঘটনা দেখেছিল না বরং তারা খেয়েছিল এবং তাদের পেট ভরা হয়েছিল (জন 6:26)।

খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নয়। এই কারণেই যীশু বলেছিলেন যে মানুষ কেবল রুটি দ্বারা বাঁচবে না কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে আসা প্রতিটি শব্দের দ্বারা বাঁচবে। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে পুনরুদ্ধার করতে, যা তাঁর বাক্য দ্বারা বাঁচতে হবে। *যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যে নিমগ্ন থাকেন, তখন শব্দটি আপনার খাদ্য হয়ে ওঠে এবং খাদ্যের জন্য আপনার স্বাভাবিক ক্ষুধা মিটে যায়। সত্যিই আমাদের রূপান্তর তাঁর জীবন্ত বাক্য দ্বারা।
আমীন 🙏

যীশু প্রশংসা !
গ্রেস বিপ্লব গসপেল চার্চ

जीवन की रोटी यीशु को देखो और उसके वचन के अनुसार जीने का अनुभव करो!

28 अप्रैल 2023
आज आपके लिए कृपा!
जीवन की रोटी यीशु को देखो और उसके वचन के अनुसार जीने का अनुभव करो!

“और यीशु ने उनसे कहा, “जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा।” जॉन 6:35 एनकेजेवी
“परन्तु यीशु ने उसे उत्तर दिया, कि लिखा है, ‘मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा।’ “ लूका 4:4 NKJV

मेरे प्रिय, जैसा कि हम इस महीने के अंत में आ रहे हैं, आइए उन सभी बातों का सारांश दें जो पवित्र आत्मा बोल रहा है:

जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो उसने परमेश्वर की सांस फूंकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया (उत्पत्ति 2:7)। मनुष्य को ईश्वर की श्वास से जीना था लेकिन उसने अपनी आत्मा के द्वारा जीना चुना। मनुष्य की पसंद के बाद के प्रभावों में से एक यह था कि ‘भोजन’ उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया।

पृथ्वी पर यीशु के दिनों में, जब उसने 5 रोटियाँ बढ़ाईं, तो बहुत से लोगों को खिलाया गया और वे उसे ढूँढ़ने लगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने चमत्कार देखा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खाया और उनका पेट भर गया (यूहन्ना 6:26)।

भोजन महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है।  इस कारण यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर एक वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मानवजाति को पुनर्स्थापित करने के लिए भेजा, जो कि उसके वचन के अनुसार जीना है। जब आप परमेश्वर के वचन में तल्लीन हो जाते हैं, तो शब्द आपका भोजन बन जाता है और भोजन के लिए आपकी स्वाभाविक भूख मिट जाती है। वास्तव में हमारा परिवर्तन उनके जीवित वचन से होता है।
आमीन 🙏

यीशु की स्तुति !
अनुग्रह क्रांति इंजील चर्च

जीवनाची भाकरी येशू पाहा आणि दैवी देवाणघेवाण अनुभवा!

२७ एप्रिल २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
जीवनाची भाकरी येशू पाहा आणि दैवी देवाणघेवाण अनुभवा!

“कारण जर आपण त्याच्या मृत्यूच्या प्रतिरूपात एकत्रित झालो, तर त्याच्या पुनरुत्थानाच्या प्रतिरूपात आपण नक्कीच असू.”
रोमन्स 6:5 NKJV

त्याच्या पुनरुत्थानाची शक्ती अनुभवली जाते जेव्हा आपण त्याच्या मृत्यूचा उद्देश क्रॉसवर समजून घेतो.

जेव्हा तुम्ही ओळखता किंवा जोडता तुम्ही ज्या दु:खांना वधस्तंभावर त्याच्या दु:खांना सामोरे जात आहात, आणि कबूल करता की तुम्ही ख्रिस्तामध्ये धार्मिकता आहात, तेव्हा तुम्हाला त्याच्या पुनरुत्थानाची शक्ती अनुभवता येईल.

त्याच्या चिरंतन आनंदाचा आणि अखंड लाभाचा निश्चितपणे अनुभव घेण्यासाठी आपण आपल्या दु:ख आणि वेदनांना वधस्तंभावर सोसलेल्या त्याच्या दु:खाकडे आणि वेदनांकडे  ओढायला शिकले पाहिजे आणि ख्रिस्तामध्ये आपले नीतिमत्व कबूल केले पाहिजे.

त्याच प्रकारे जेव्हा आपण आपल्या मानसिक व्यथा त्याच्याशी टॅग करतो आणि ख्रिस्तामध्ये आपले नीतिमत्व कबूल करतो, तेव्हा त्याच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने आपण सर्व तणाव आणि नैराश्यापासून पूर्णपणे मुक्त होऊ.

ही यादी पुढे जाऊ शकते…. दैवी देवाणघेवाण, सांत्वन आणि कायमचे सांत्वन मिळावे यासाठी सर्व मानवी दु:खांना क्रूसावरील त्याच्या दुःखाला टॅग करणे. आपले पाप, आजारपण, दारिद्र्य आणि नैराश्याची देवाणघेवाण त्याच्या पुनरुत्थित जीवनासोबत करण्याचा हा दैवी देवाणघेवाण हा क्रॉसचा तिसरा उद्देश आहे. आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

જીવનની રોટલી ઈસુને જુઓ અને દૈવી વિનિમયનો અનુભવ કરો!

27મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જીવનની રોટલી ઈસુને જુઓ અને દૈવી વિનિમયનો અનુભવ કરો!

“કેમ કે જો આપણે તેમના મૃત્યુની સમાનતામાં એક સાથે એક થયા છીએ, તો ચોક્કસપણે આપણે પણ તેમના પુનરુત્થાનની સમાનતામાં હોઈશું.”
રોમનો 6:5 NKJV

તેમના પુનરુત્થાનની શક્તિનો અનુભવ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણે ક્રોસ પરના તેમના મૃત્યુના હેતુને સમજીએ છીએ.

જ્યારે તમે ક્રોસ પર તેમની વેદનાઓ સાથે તમે જે વેદનાઓમાંથી પસાર થાવ છો તેને ઓળખાવો અથવા લિંક કરો, અને કબૂલ કરો કે તમે ખ્રિસ્તમાં ન્યાયી છો, ત્યારે તમે તેમના પુનરુત્થાનની શક્તિનો અનુભવ કરશો.

આપણે આપણા દુ:ખ અને વેદનાઓને ક્રોસ પર સહન કરેલા તેના દુ:ખ અને વેદનાઓને ખેંચતા શીખવાની જરૂર છે અને ખ્રિસ્તમાં આપણી ન્યાયીપણાની કબૂલાત કરવી જોઈએ, ચોક્કસ તેમના શાશ્વત આનંદ અને અવિશ્વસનીય લાભનો અનુભવ કરવો જોઈએ.

એ જ રીતે જ્યારે આપણે તેની સાથે આપણી માનસિક વેદનાને ટેગ કરીએ છીએ અને ખ્રિસ્તમાં આપણી સચ્ચાઈનો એકરાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેના પુનરુત્થાનની શક્તિ દ્વારા તમામ તાણ અને હતાશામાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈશું.

સૂચિ આગળ વધી શકે છે….. દૈવી વિનિમય, આશ્વાસન અને કાયમી આરામ મેળવવા માટે ક્રોસ પરના તમામ માનવ વેદનાઓને તેમની વેદનાને ટેગ કરીને. *આપણા પાપ, માંદગી, ગરીબી અને હતાશાને તેમના પુનરુત્થાન પામેલા જીવન સાથે વિનિમય કરવાની આ દૈવી વિનિમય એ ક્રોસનો ત્રીજો હેતુ છે. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Behold Jesus the Bread of Life and experience living by His Word

28th April 2023
Grace for you today !
Behold Jesus the Bread of Life and experience living by His word!

“And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger,  and he who believes in Me shall never thirst.” John‬ ‭6‬:‭35‬ ‭NKJV‬‬
“But Jesus answered him, saying, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word of God.’ ” Luke‬ ‭4‬:‭4‬ ‭NKJV‬‬

My beloved, as we come to the end of this month, let’s summarize all that the Holy Spirit has been speaking :

When God created Man, He breathed the breath of God and man became a living soul ( Genesis 2:7). Man was supposed to live by the breath of God but he chose to live by his soul. One of the after effects of man’s choice was that ‘Food’ became the top priority of his life.

During the days of Jesus on earth, when He multiplied 5 loaves, a multitude of people were fed and they started to seek Him, not because they saw the miracle but because they ate and their stomachs were filled ( John6:26).

Food is important but not the top priority of life.  For this reason Jesus said that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. God sent His Son Jesus to restore mankind, which is to live by His Word. When you are engrossed in the Word of God, the word becomes your food & your natural hunger for food is overcome. Truly our transformation is by His living Word .
Amen 🙏

Praise Jesus !
Grace Revolution Gospel Church

जीवन की रोटी यीशु को देखें और दिव्य विनिमय का अनुभव करें!

27 अप्रैल 2023
आज आपके लिए कृपा!
जीवन की रोटी यीशु को देखें और दिव्य विनिमय का अनुभव करें!

“क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ एकजुट हुए हैं, तो निश्चय हम उसके जी उठने की समानता में भी होंगे,”
रोमियों 6:5 NKJV

 उनके पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव तब होता है जब हम क्रूस पर उनकी मृत्यु के उद्देश्य को समझते हैं।

जब आप उन कष्टों को पहचानते या जोड़ते हैं जिनसे आप गुज़रते हैं, और कबूल करते हैं कि आप मसीह में धार्मिकता हैं, तो आप उनके पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करेंगे।

हमें अपने दुखों और पीड़ाओं को उनके दुखों और क्रूस पर सहे गए कष्टों तक खींचना सीखना होगा और मसीह में अपनी धार्मिकता को अंगीकार करना होगा, ताकि निश्चित रूप से उनके अनंत आनंद और निरंतर लाभ का अनुभव किया जा सके।

उसी तरह जब हम अपनी मानसिक पीड़ा को उसके साथ टैग करते हैं और मसीह में अपनी धार्मिकता को अंगीकार करते हैं, तो हम उसके पुनरुत्थान की शक्ति से सभी तनाव और अवसाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे।

सूची आगे बढ़ सकती है….. ईश्वरीय आदान-प्रदान, सांत्वना और हमेशा के लिए आराम पाने के लिए क्रूस पर उनकी पीड़ा को सभी मानवीय कष्टों को टैग करते हुए। अपने पुनरूत्थित जीवन के साथ हमारे पाप, बीमारी, गरीबी और निराशा को बदलने का यह दिव्य आदान-प्रदान क्रूस का तीसरा उद्देश्य है। आमीन 🙏

यीशु की स्तुति !
अनुग्रह क्रांति इंजील चर्च

জীবনের রুটি যীশুকে দেখুন এবং ঐশ্বরিক বিনিময়ের অভিজ্ঞতা নিন!

২৭শে এপ্রিল ২০২৩
আজ আপনার জন্য অনুগ্রহ!
জীবনের রুটি যীশুকে দেখুন এবং ঐশ্বরিক বিনিময়ের অভিজ্ঞতা নিন!

“কারণ যদি আমরা তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে একত্রিত  হয়ে থাকি, তবে অবশ্যই আমরা তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যে থাকব।”
রোমানস 6:5 NKJV

তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি অনুভব করা যায় যখন আমরা ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য বুঝতে পারি।

যখন আপনি ক্রুশে তাঁর যন্ত্রণার সাথে আপনি যে কষ্টগুলোকে শনাক্ত বা লিঙ্ক করেন, এবং স্বীকার করেন যে আপনি খ্রীষ্টের মধ্যে ধার্মিকতা, আপনি তার পুনরুত্থানের শক্তি অনুভব করবেন।

আমাদের দুঃখ ও বেদনাকে ক্রুশের উপর সহ্য করা তাঁর দুঃখ ও বেদনার প্রতি টেনে আনতে শিখতে হবে এবং খ্রীষ্টে আমাদের ধার্মিকতা স্বীকার করতে হবে, নিশ্চিতভাবে তাঁর চিরস্থায়ী আনন্দ এবং অবিরাম লাভের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে।

একইভাবে যখন আমরা আমাদের মানসিক যন্ত্রণাকে তাঁর সাথে ট্যাগ করি এবং খ্রীষ্টে আমাদের ধার্মিকতা স্বীকার করি, তখন আমরা তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি দ্বারা সমস্ত চাপ এবং হতাশা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাব।

তালিকাটি চলতে পারে ….. সমস্ত মানুষের কষ্টকে ক্রুশে তার কষ্টের সাথে ট্যাগ করে ঐশ্বরিক বিনিময়, সান্ত্বনা এবং চিরকালের সান্ত্বনা খুঁজে পেতে। তাঁর পুনরুত্থিত জীবনের সাথে আমাদের পাপ, অসুস্থতা, দারিদ্র্য এবং হতাশার বিনিময়ের এই ঐশ্বরিক বিনিময় ক্রুশের তৃতীয় উদ্দেশ্য।  আমীন 🙏

যীশু প্রশংসা !
গ্রেস বিপ্লব গসপেল চার্চ