जीवनाची भाकर येशू पाहा आणि त्याच्या पुनरुत्थान शक्तीचा अनुभव घ्या!

११ एप्रिल २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
जीवनाची भाकर येशू पाहा आणि त्याच्या पुनरुत्थान शक्तीचा अनुभव घ्या!

“आणि आता मी उभा आहे आणि देवाने आमच्या पूर्वजांना दिलेल्या वचनाच्या आशेसाठी माझा न्याय केला जात आहे. हे वचन आमच्या बारा जमाती, रात्रंदिवस देवाची निस्सीम सेवा करत आहेत, ते पूर्ण होण्याची आशा आहे. या आशेसाठी, राजा अग्रिप्पा, ज्यूंनी माझ्यावर आरोप केले आहेत. देव मेलेल्यांना उठवतो हे तुम्हाला अविश्वसनीय का वाटावे? प्रेषितांची कृत्ये 26:6-8 NKJV

पूर्वजांना आणि इस्राएलच्या मुलांना देवाकडून वचन मिळाले की एक वेळ येईल जेव्हा मरणारे लोक मेलेल्यांतून उठवले जातील.

देवाने येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यांतून उठवून, पुन्हा कधीही मरणार नाही हे वचन पूर्ण केले. तो मरणातून उठवलेला पहिला होता. परंतु यहुद्यांना भेडसावत असलेली समस्या ही होती की जर त्यांनी हे मान्य केले की देवाने येशूला मेलेल्यांतून उठवून त्याचे वचन पूर्ण केले आहे, तर ते येशूला मारण्यासाठी दोषी आहेत. म्हणून, यहूदींनी पुनरुत्थानाची ही सुवार्ता सांगणार्‍या प्रेषित पॉलसह विश्वासणाऱ्यांचा छळ केला.

माझ्या प्रिय, आनंदाची बातमी अशी आहे की येशू मेलेल्यांतून उठला आहे, सर्व आशीर्वाद माझे आहेत जे आत्ताच समजले पाहिजेत, मला उद्याची किंवा भविष्यातील काही दिवसाची वाट पाहण्याची गरज नाही.  हे ज्यू विश्वासणाऱ्यांना अगदी स्पष्टपणे समजले होते. परंतु आम्‍ही सज्जन विश्‍वासूंना, आणखी स्पष्टतेची गरज आहे जी केवळ पवित्र आत्म्याद्वारे येते.
जेव्हा तुम्ही हे समजता की जसे आपण पाप केले म्हणून ख्रिस्त मरण पावला, तसेच देवाने आपल्याला कायमचे नीतिमान बनवल्यानंतर ख्रिस्त देखील मेलेल्यांतून उठला. जेव्हा आपण यावर विश्वास ठेवतो आणि ख्रिस्त येशूमध्ये मी देवाचा नीतिमत्व आहे हे कबूल करतो, तेव्हा देव मला ताबडतोब पुनरुत्थानाची शक्ती अनुभवायला लावतो. हे
रोमन्स ४:२५ चा खरा अर्थ आहे.

पुनरुत्थान हे आताचे युग आहे जे मला आता माझ्या आयुष्यात त्याच्या चमत्काराचे साक्षीदार किंवा अनुभवायला लावते! आमेन आणि आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  45  =  51