येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि त्याच्या आशीर्वादाचा अनुभव घ्या – आता सर्व संघर्ष थांबवण्याची शक्ती!

१२ मे २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा! 
येशूचे पुनरुत्थान आणि जीवन पाहा आणि त्याच्या आशीर्वादाचा अनुभव घ्या – आता सर्व संघर्ष थांबवण्याची शक्ती!

येशू त्याला म्हणाला, “थोमा, तू मला पाहिले आहेस म्हणून तू विश्वास ठेवला आहेस. धन्य ते ज्यांनी पाहिले नाही आणि तरीही विश्वास ठेवला आहे.” जॉन 20:29 NKJV

पाहण्याने विश्वास बसतो पण धन्य ते जे आधी विश्वास ठेवतात आणि मग बघतात! 
वस्तुस्थिती आणि सत्य यांच्यातील आपला संघर्ष चालूच आहे  जोपर्यंत आपण थॉमसशी जसे बोलले तसे बोलून उठलेल्या येशूचा हा आशीर्वाद प्राप्त होत नाही. 
जेव्हा तुम्ही वस्तुस्थितीच्या वरच्या सत्याचा प्रचार करण्याचे ठरवता, तेव्हा तुम्हाला हा आशीर्वाद मिळतो आणि तुमचा विश्वास ठेवण्याची धडपड थांबते! तुम्ही खरच धन्य आहात!! 
मग सत्य काय आहे? येशू जे काही बोलला आणि तो अजूनही बोलतो ते सर्व सत्य आहे. तो स्वतः सत्य आहे!

खरं तर, तुम्ही त्याला पाहू शकत नसाल तरीही तो खरोखरच उठला आहे! त्याला तुमचा तारणारा आणि प्रभु होण्यासाठी आमंत्रित करा.

खरं तर, तुम्हाला कदाचित शिष्यांसारखा अनुभव आला नसेल, तरीही तुम्ही फक्त सत्यावर विश्वास ठेवला की येशू तुमच्या पापांच्या क्षमासाठी वधस्तंभावर मरण पावला आणि एक नवीन निर्मिती झाली! 

खरं तर, तुमची शरीराची स्थिती अद्याप बरी झालेली नाही आणि तुम्ही अजूनही बरे होण्यासाठी शोधत आहात आणि वेदना तीव्र आहे आणि तुम्ही अजूनही “प्रभु तू कुठे आहेस?” असा प्रश्न विचारत आहे. माझ्या प्रिये, सत्य हे सत्य आहे की तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे नीतिमत्व आहात आणि म्हणून तुम्ही त्याच्या पट्ट्यांमुळे बरे झाला आहात (1 पेत्र 2:24). फक्त सत्याला धरून राहा आणि निर्विवाद वस्तुस्थितीच्या वरच्या सत्याचा प्रचार करा आणि तुमचा संघर्ष येशूच्या नावाने एकदा आणि कायमचा थांबेल. 

त्याचप्रमाणे, प्रत्येक पैलूमध्ये जिथे आपण अद्याप आशीर्वाद पाहू शकत नाही परंतु त्याऐवजी आपणास कमतरता दिसत आहे, कोणतीही वाढ नाही, बोनस नाही, नातेसंबंधांचे पुनर्मिलन नाही, फक्त सत्य धरून ठेवा आणि येशूचा प्रचार करा. खरोखर उठला आहे आणि तुम्ही एक नवीन निर्मिती आहात: दैवी, शाश्वत, अजिंक्य, अविनाशी आणि अविनाशी. जीवनातील तथ्ये सत्यापुढे नतमस्तक होतील. धन्य ते ज्यांनी पाहिले नाही आणि विश्वास ठेवला नाही!  हे आशीर्वाद प्रत्येक संघर्ष कायमचे थांबवेल. सत्याचा नेहमी विजय होतो!

धन्य आश्वासन येशू माझा आहे! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा! 
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  ×    =  32