येशू हा विश्वासू राजा पाहा आणि त्याची पूर्ण झालेली कामे अनुभवा!

२७ मार्च २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
येशू हा विश्वासू राजा पाहा आणि त्याची पूर्ण झालेली कामे अनुभवा!

“म्हणून, जेव्हा तो जगात आला, तेव्हा तो म्हणाला: “त्याग आणि अर्पण तुला हवे नव्हते, तर तू माझ्यासाठी एक शरीर तयार केले आहेस.  मग मी म्हणालो, ‘पाहा, मी आलो आहे- पुस्तकाच्या खंडात माझ्याविषयी लिहिले आहे- हे देवा, तुझी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. एकदा सर्वांसाठी.”
इब्री लोकांस 10:5, 7, 10 NKJV

देवाने आपला पुत्र, आपला प्रभु येशू या जगात आल्यावर एक शरीर तयार केले.  प्रभु येशूने स्वतःला पूर्णपणे देवाशी जोडले आणि मानवतेला धारण केले. जेव्हा तो देहात आला तेव्हा तो दुर्बलता, वेदना, मोह आणि मृत्यूच्या अधीन होता. . त्याने पापावर, स्वतःच्या शरीरावर देवाच्या न्यायाचा उपभोग घेतला. त्याने संपूर्ण सृष्टीला मुक्ती मिळवून देण्यासाठी त्याच्या शरीराला निर्दयीपणे मारहाण करून वधस्तंभावर खिळे ठोकण्याची परवानगी दिली. आपली पापे पुसून टाकण्यासाठी त्याने आपले अमूल्य रक्त देखील सांडले. त्याने त्याच्यावर सोपवलेले काम निष्ठेने आणि उत्तम प्रकारे पूर्ण केले. ही येशूसाठी देवाची इच्छा होती.

आज, आपल्या तारणहार येशूचे हे सर्व-पुरेसे-बलिदान स्वीकारण्याची देवाची इच्छा आहे. * *आपल्याला फक्त विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे, येशूने आधीच जे काही केले आहे ते आपल्या जीवनातील प्रत्येक पैलूत आपल्या आशीर्वादासाठी पुरेसे आहे.

माझ्या प्रिय, या आठवड्यात सर्वशक्तिमान देव त्याचे अद्भुत आशीर्वाद आणि चमत्कार जारी करत आहे जे आपल्यापैकी प्रत्येकाला निश्चितपणे मूक बनवतील. फक्त विश्वास ठेवा आणि प्रभूचे आभार माना की हे आशीर्वाद आधीच सोडले गेले आहेत आणि येशूच्या नावाने न ऐकलेले आणि अकल्पित आशीर्वाद अनुभवा.
तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे नीतिमत्व आहात! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

71  +    =  78