ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

24મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

“કારણ કે હજુ સુધી તેઓ (ઈસુના અનુયાયીઓ) શાસ્ત્રને જાણતા ન હતા, કે તેણે મૃત્યુમાંથી સજીવન થવું જોઈએ.”
જ્હોન 20:9 NKJV

મૃત્યુમાંથી ઈસુનું પુનરુત્થાન દરેકને એક પરીકથા જેવું લાગતું હતું અને તે સાચું હોવું ખૂબ સારું લાગ્યું. ભગવાન ઇસુએ તેમના પૃથ્વી પર વસવાટ દરમિયાન તેમના પુનરુત્થાનની વારંવાર ભવિષ્યવાણી કરી હોવા છતાં શિષ્યો અથવા તેમના અનુયાયીઓમાંથી કોઈ પણ આ વાસ્તવિકતા સાથે પરિપૂર્ણ થઈ શક્યું નથી.

આજે પણ ઘણા ખ્રિસ્તીઓ પુનરુત્થાનમાં માનતા નથી, બાકીની માનવજાતને છોડી દો.
બાકીની માનવજાત પાસેથી આપણે કેવી રીતે અપેક્ષા રાખી શકીએ કે ઈસુ ખરેખર સજીવન થયા છે અને તે પ્રભુ અને તારણહાર છે, સિવાય કે આપણે પોતે આ ગોસ્પેલને તેમની સાથે શેર કરીએ છીએ કારણ કે આપણી પાસે સાચી પ્રતીતિ છે?
આ ઉપરાંત, જ્યારે આપણે પોતે આપણામાં તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કર્યો નથી ત્યારે આપણે તેમની સાથે આ સુવાર્તા કેવી રીતે શેર કરી શકીએ?

મારા વહાલા, પુનરુત્થાન એ માત્ર એક ઘટના નથી પણ તે એક અનુભવ છે. જો કે, પુનરુત્થાન ત્યારે જ અનુભવી શકાય છે જ્યારે આપણે ક્રોસના હેતુને સમજીએ.

પ્રિય સ્વર્ગીય પિતા, ક્રોસના હેતુને સમજવા માટે મારી આંખોને પ્રકાશિત કરો, જેથી પુનરુત્થાનની શક્તિ મારા આંતરિક અસ્તિત્વને ઝડપી બનાવે અને હું મારા પડોશના આત્માઓ સુધી પહોંચું જેથી તેઓ તેમના પુનરુત્થાનના પરિણામે સાચી સ્વતંત્રતાનો અનુભવ કરી શકે. .
આમીન 🙏

*ઈસુની સ્તુતિ કરો! *
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  1  =  1