ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવનને જુઓ અને તેને ગાઢ રીતે અનુભવો!

24મી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવનને જુઓ અને તેને ગાઢ રીતે અનુભવો!

“અને આ શાશ્વત જીવન છે, જેથી તેઓ તમને, એકમાત્ર સાચા ભગવાન અને ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તમે મોકલ્યા છે તે ઓળખે.” જ્હોન 17:3 NKJV

“અમે જે જોયું અને સાંભળ્યું છે તે અમે તમને જાહેર કરીએ છીએ, જેથી તમે પણ અમારી સાથે સંગત કરો; અને *ખરેખર આપણી ફેલોશિપ પિતા અને તેમના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે છે. I જ્હોન 1:3 NKJV

 જ્હોન પ્રિય પ્રેષિત ‘શાશ્વત જીવન’ ને ભગવાન અને તેમના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખવા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આ જ્ઞાન ફેલોશિપ/મિત્રતામાં પરિણમે છે, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આપણને ઈશ્વરને ગાઢ રીતે જાણવામાં મદદ કરે છે.

એક સુંદર સ્તોત્ર છે જેનું નામ છે “જીસસમાં અમારો કેવો મિત્ર છે..!”_ તે આગળ જણાવે છે કે કેવી રીતે તેને એક મિત્ર તરીકે રાખીને આપણે બધી બિનજરૂરી પીડાઓથી બચી શકીએ, શાંતિથી ચાલી શકીએ, પરીક્ષણો અને લાલચોને પાર કરી શકીએ. _ગીતના લેખકે એમનો હૃદયપૂર્વકનો અનુભવ પણ કહ્યો છે કે આખી દુનિયામાં ઈસુ જેવો વિશ્વાસુ મિત્ર આપણને ક્યારેય મળી શકે નહીં.

જ્હોન ધ પ્રિય પ્રેષિત, જે ઈસુના સૌથી નજીકના ધર્મપ્રચારક હતા, જેઓ ઈસુની છાતી પર ઝુકાવતા હતા, જેઓ ફક્ત એક જ છે જે ઈસુના વિશ્વાસઘાતને જાણતા હતા, એકમાત્ર પ્રેષિત જે ઈસુને વધસ્તંભે જડવામાં આવ્યા ત્યારે ક્રોસના પગ પર ઊભા હતા, જેમણે બાઇબલનું છેલ્લું પુસ્તક લખ્યું – પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પ્રકટીકરણ, આપણે બધાને ઈસુ ભગવાન અને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર સાથે સમાન પ્રકારનો સંબંધ રાખવા આમંત્રણ આપે છે.

મારા પ્રિયે ઈસુ સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું અને તમે ધીમે ધીમે તેની સાથે ઊંડી આત્મીયતા કેળવશો. તમને પણ જ્હોન અથવા ગીત લેખકનો અનુભવ હશે, ઈસુને શ્રેષ્ઠ મિત્ર તરીકે રાખવાનો! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  1  =