ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને હવે તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

3જી મે 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ પુનરુત્થાન અને જીવન જુઓ અને હવે તેમના પુનરુત્થાનનો અનુભવ કરો!

“માર્થાએ તેને કહ્યું, “હું જાણું છું કે તે છેલ્લા દિવસે પુનરુત્થાનમાં ફરીથી સજીવન થશે.” ઈસુએ તેણીને કહ્યું, “પુનરુત્થાન અને જીવન હું છું. જે મારામાં વિશ્વાસ કરે છે, ભલે તે મરી જાય, તે જીવશે.”
જ્હોન 11:24-25 NKJV

પુનરુત્થાન એ ઈશ્વરના સાર્વભૌમત્વનું સૌથી શક્તિશાળી પ્રદર્શન છે અને જ્યાં અન્યાય અને અન્યાય પ્રવર્તે છે તે તમામ બાબતો પર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનો અંતિમ ચુકાદો અથવા અંતિમ કથન છે.

માર્થાએ શું વિચાર્યું હતું કે પુનરુત્થાન એ ભવિષ્યમાં અંતિમ દિવસ હશે અને ફક્ત એક જ ઈસુ જે પોતે પુનરુત્થાન છે તેના તરફથી આખરી કહેવત નહીં.
લાઝરસ 4 દિવસ પછી તમામ કબરના કપડા સાથે મૃતમાંથી ઊગવું એ એક અવિશ્વસનીય શક્તિ પ્રદર્શન હતું. તેણે તમામ સંક્રમણ સિદ્ધાંતો અને માનવસર્જિત સિદ્ધાંતોને ઉડાવી દીધા.
તે સાબિત કરે છે કે ભગવાન સાથે કંઈપણ અશક્ય નથી. આપણા માટે ફક્ત “વિશ્વાસ” કરવાની જરૂર છે.

મારા પ્રિય, જ્યારે તમે તમારી બુદ્ધિનો અંત આવો છો, ત્યારે ઇસુ ભવ્ય રીતે ચાલે છે,  તો તમે તેનો અનુભવ કરશો, જે મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો છે જે તમને 360 ડિગ્રી પરિવર્તન લાવે છે. હાલેલુજાહ! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  75  =  79