જીવનની રોટલી ઈસુને જુઓ અને જીવનના પરિવર્તનનો અનુભવ કરો!

21મી એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
જીવનની રોટલી ઈસુને જુઓ અને જીવનના પરિવર્તનનો અનુભવ કરો!

“પછી, તે જ દિવસે, સાંજના સમયે, અઠવાડિયાનો પહેલો દિવસ હતો, જ્યારે શિષ્યો જ્યાં ભેગા થયા હતા ત્યાં યહૂદીઓના ડરથી દરવાજા બંધ કરવામાં આવ્યા હતા, ઈસુ આવ્યા અને તેમની વચ્ચે ઊભા રહ્યા, અને તેઓને કહ્યું, “શાંતિ. તમારી સાથે હોવું.”  જ્યારે તેણે આ કહ્યું, ત્યારે તેણે તેઓને તેના હાથ અને તેની બાજુ બતાવી. પછી શિષ્યોએ પ્રભુને જોયા ત્યારે આનંદ થયો.”
જ્હોન 20:19-20 NKJV

શિષ્યો ભયભીત હતા કારણ કે તેમના તારણહાર, જેમનામાં તેઓ સારી આવતીકાલની સંપૂર્ણ આશા રાખતા હતા, તેને ક્રૂસ પર જડવામાં આવ્યો હતો અને યહૂદીઓના સુવ્યવસ્થિત કાવતરા દ્વારા રોમનોએ તેને મારી નાખ્યો હતો.
તેઓ ત્યાં સુધી ખુલ્લેઆમ ઈસુ સાથે ગયા હતા પરંતુ હવે ડરતા હતા કે તેઓ આવી ક્રૂરતા માટે આગામી હશે. તેઓએ સુનિશ્ચિત કર્યું કે તેઓ જે રૂમમાં હાજર હતા તે રૂમના દરવાજા મજબૂતીથી બંધ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેથી બદમાશો અંદર ન આવે.

તેઓને ખ્યાલ ન હતો કે મૃત્યુ તેમના તારણહારને રોકી શકતું નથી પરંતુ ઈસુ પાપ અને મૃત્યુને એકવાર અને બધા માટે જીતીને સજીવન થયા હતા. તે હવે ભગવાન અને તારણહાર છે!
માત્ર કબરને બંધ કરનાર પત્થર જ નહીં, પણ જે દરવાજો એટલો સુરક્ષિત રીતે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો કે ઈસુને અંદર આવતા અટકાવવામાં આવ્યો હતો તે પણ તેને રોકી શક્યો નહિ. બંધ દરવાજા છતાં તેમની વચ્ચે.  એ તો કમાલ છે! દરેક જણ મંત્રમુગ્ધ હતા! *પુનરુત્થાન શક્તિ અણનમ છે!

મારા વહાલા, ભલે ગમે તે પ્રકારના દુ:ખ કે હતાશાએ તમને બંધ કરી દીધા હોય, ભલે ગમે તે પ્રકારની ચિંતા અને ડર તમને લકવાગ્રસ્ત કરી દે અને તમારા જીવનને મર્યાદિત કરી દે, ઈસુ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ અત્યારે તમારી વચ્ચે દેખાય છે. તે તમને ડરમાંથી ગતિશીલ વિશ્વાસમાં, માંદગીથી કાયમી સ્વાસ્થ્યમાં, નબળાઈમાંથી અથાક શક્તિમાં, શરમથી ખ્યાતિમાં અત્યારે પરિવર્તિત કરે છે. આ તમારો દિવસ છે. હવે ઈસુના નામમાં તમારો સમય છે કારણ કે ઈસુનો ઉદય થયો છે! આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

59  −  58  =