જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને તેમના આરામનો અનુભવ કરો!

20મી માર્ચ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા! 
જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા અને તેમના આરામનો અનુભવ કરો!

“કેમ કે તેણે સાતમા દિવસની ચોક્કસ જગ્યાએ આ રીતે વાત કરી છે: “અને ઈશ્વરે સાતમા દિવસે તેના સર્વ કાર્યોમાંથી આરામ કર્યો”;
હિબ્રૂ 4:4 NKJV

ઈશ્વરે સાતમા દિવસે આરામ કર્યો, એટલા માટે નહીં કે તે થાકી ગયો હતો, કેમ કે શાશ્વત ઈશ્વર ન તો બેહોશ થાય છે કે ન થાકે છે (યશાયાહ 40:30). તેણે આરામ કર્યો કારણ કે સર્જનનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું હતું અને તેમાં ઉમેરવા માટે બીજું કંઈ નહોતું.

ઉદાહરણ તરીકે, _જ્યારે કોઈ ચિત્રકાર પોટ્રેટ દોરવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તે પોતાનું બ્રશ નીચે મૂકે છે જ્યારે તે એવા સ્થાને પહોંચે છે જ્યાં તેને લાગે છે કે તેનું કામ એટલું પરફેક્ટ છે કે હવે સ્ટ્રોકની પણ જરૂર નથી. તેને એવું પણ લાગશે કે આગળ વધવાથી શો બગાડશે._
એ જ રીતે, જ્યારે ઈશ્વરે માણસનું સર્જન કર્યું, ત્યારે તેણે આરામ અને આનંદ માટે બાકીની બધી રચનાઓ બનાવ્યા પછી, તેણે પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેનું સર્જન કર્યું. તે એક સંપૂર્ણ રચના હતી!

તેમનું સર્જન કાર્ય પૂર્ણ થયું હતું અને તેમ છતાં માણસને ખરેખર તેમાંથી શ્રેષ્ઠ બનાવવામાં વર્ષો અને સદીઓ લાગી છે. વાસ્તવમાં એવું કંઈ નથી કે જે માણસે સાચા અર્થમાં શોધ્યું હોય અથવા શોધ્યું હોય, સિવાય કે તેને ઈશ્વરની રચનામાંથી બહાર કાઢ્યું હોય.
_ઉદાહરણ તરીકે સિલિકોન જે એક સેમિકન્ડક્ટર છે જેનો ઉપયોગ કોમ્પ્યુટર ચિપ્સ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે જ્યારે વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી તેની ચરમસીમા પર છે તે મૂળ ભગવાન સર્વશક્તિમાન દ્વારા સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની રચના સમયે બનાવવામાં આવી હતી. માણસે તેની શોધ સદીઓ પછી જ કરી છે.

સારવારમાં વપરાતી કોઈપણ જડીબુટ્ટી કે એલોપેથીમાં વપરાતું રસાયણ અથવા નિસર્ગોપચારમાં વપરાતી કોઈપણ પ્રોડક્ટ એ ઈશ્વરની મૂળ રચના છે જે પછીથી ઈશ્વરે માણસને આપેલી શાણપણ દ્વારા માણસ દ્વારા શોધાઈ. જો સૃષ્ટિ માનવ બિમારીઓનો ઈલાજ અને ઉપાય લાવી શકે કારણ કે ઈશ્વરે તેમને બનાવ્યા છે, તો શું સર્જક પોતે માનવજાતની બિમારીઓ અને વેદનાઓને મટાડી શકે નહીં, કારણ કે તેની રચનાનો હેતુ માણસને આરામ અને મનોરંજન મેળવવાનો હતો (આર અને આર)? 

હા મારા વહાલા, પ્રભુએ તમારા સંબંધી તમામ બાબતોને પહેલેથી જ પૂર્ણ કરી દીધી છે જેમાં તમારી સારવાર અને મુક્તિનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ જીવનમાં શાસન કરવા માટે દરેક ક્ષેત્રમાં તેમના પૂર્ણ કાર્યને વાસ્તવિક બનાવવા માટે ફક્ત તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરો! 

ઈસુની સ્તુતિ કરો! 
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

58  −    =  57