இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

02-05-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்; உயிரோடிருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனெவனும் என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்; இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார்.யோவான் -11:25-26 NKJV.

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மே மாதத்தின் வாழ்த்துக்கள் !

கடந்த மாதத்தில் நான் விளக்கியது போல்,உயிர்த்தெழுதல் ஒரு நிகழ்வு மட்டுமல்ல,அது ஒரு அனுபவம்.
உண்மையில்,உயிர்த்தெழுதல் ஒரு தொடர்ச்சியான அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமது ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்க ஜெபிக்க வேண்டும். உயிர்த்தெழுதல் ஒரு நபரை குறிக்கிறது! அந்த நபர் நம் இயேசுநாதர்!என்ன ஒரு அற்புதம்!

நானே உயிர்த்தெழுதல்”என்று இயேசு சொன்னார்,இப்போதும் கூறுகிறார்.அவர்தான் உயிர்த்தெழுதல்!அவர் உயிர் கொடுக்கும் ஆவியாயிருக்கிறார் !நமது சாவுக்கேதுவான உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் அவர் உயிர்ப்பிக்கிறார் (ரோமர் 8:11). இறந்து போனதையும், நம்பிக்கையில்லாமல் இறந்துவிட்டதாகத் தோன்றுவதையும்,இயேசு புதுப்பித்து உயிர்ப்பிக்கிறார்.  அல்லேலூயா!

என் அன்பானவர்களே,உங்கள் நம்பிக்கை வீணாய்ப்போனதா? உங்களுக்கு உறவுகள் உடைந்த நிலையில் இருக்கிறதா? நீங்கள் புற்றுநோயின் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கிறீர்களா அல்லது ஏதேனும் பயங்கரமான நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா? வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது என்று நினைக்கிறீர்களா? நீங்கள் பாவப் பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறீர்களா?
இது உங்கள் உயிர்த்தெழுதல் தருணம்! இயேசுவே உங்கள் உயிர்த்தெழுதல் தருணம் .இன்றும், இந்த மாதத்தின் பிற்பகுதியிலும், உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும், குறிப்பாக உங்கள் உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பு மற்றும் உங்கள் ஆன்மாவிலும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் . பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு இயேசுவையும், உயிர்த்தெழுதலையும், ஜீவனையும் வெளிப்படுத்துவாராக .ஆமென்!🙏

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10  ×  1  =