இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவரை விசுவாசிப்பதற்கு அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெறுங்கள்!

17-05-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவரை விசுவாசிப்பதற்கு அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெறுங்கள்!

25. மற்றச் சீஷர்கள்: கர்த்தரைக் கண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள். அதற்கு அவன்: அவருடைய கைகளில் ஆணிகளினாலுண்டான காயத்தை நான் கண்டு, அந்தக் காயத்திலே என் விரலையிட்டு, என் கையை அவருடைய விலாவிலே போட்டாலொழிய விசுவாசிக்கமாட்டேன் என்றான்.
26. மறுபடியும் எட்டுநாளைக்குப்பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள்; தோமாவும் அவர்களுடனேகூட இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார்.
27. பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி: நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி, என் கைகளைப் பார், உன் கையை நீட்டி, என் விலாவிலே போடு, அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்றார்.(யோவான் 20:25-27) NKJV

பொதுவாக நீங்கள் ஒரே குடும்பத்தில் வளர்க்கப்படும் போது, அதில் அன்பும் பகிர்வும், நம்பிக்கையும் முக்கியமான பங்கு வகிக்கும்போது,குடும்ப உறுப்பினர்களின் கூட்டு அனுபவத்தை ஏற்காமல் இருப்பதும் ,எந்த நேரத்திலும் முரணாக சாட்சி கொடுப்பதும் நிச்சயம் மிகப்பெரிய பிளவை ஏற்படுத்தும்.
ஆனால், மேற்கண்ட வசனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில்,உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இயேசு மீண்டும் அவர்கள் அனைவருக்கும் தோன்றினார், முதன்முறையாக அவர் தோன்றியபோது அவர்கள் மத்தியில் தோமா இல்லாத காரணத்தினால் அவர்மீண்டும் காட்சியளித்து அவர்களில்,ஒற்றுமை மற்றும் சமாதானம் நிலவ வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவ்வாறு செய்தார் .
மனித முரண்பாடுகள் மற்றும் நம்பிக்கையின்மை இருந்தபோதிலும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் பெருந்தன்மையையும் உறுதியான அன்பையும் மட்டுமே இது காட்டுகிறது.

தன்னால் இயற்கையாகப் பார்க்க முடியாததை விசுவாசிப்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் உள்ளது. மேலும், இயற்கையாகக் காணக்கூடியவற்றை எளிதில் விசுவாசிப்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் உள்ளது.
இருப்பினும், நாம் சாதாரணமாக அல்லது இயல்பாக பார்க்க முடியாததை தொடர்ந்து நம்புவதற்கு தெய்வீக ஆசீர்வாதம் தேவை. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் சுவாசத்தின் விளைபொருளான புதிய படைப்பின் மீது தங்கியிருக்கும் ஆசீர்வாதம் இது.

தோமா இந்த ஆசீர்வாதத்தை முதல் நிகழ்வில் தவறவிட்டார்.ஆனால், இயேசுவுக்கே மகிமை ! இயேசு இன்னும் இரண்டாவது முறையாக தோமாவைத் தேடி வந்தார். தோமா இரண்டாவது தோற்றத்தின் போது விசுவாசித்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றார் .
என் அன்பானவர்களே,நாம் பார்க்கும் உலகத்தை விட நம்மால் பார்க்க முடியாத உலகமே உண்மையானது. இன்று நீங்கள் இந்த பகுதியை வாசிக்கும்போது கண்ணுக்குத் தெரியாததைக் காண ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கக் காத்திருக்கிறார்.
ஆமென் 🙏

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள்,அவரை விசுவாசிப்பதற்கு அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெறுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  6  =  4