மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,இன்று உங்கள் இலக்கின் களத்திற்கு உங்களை வழிநடத்துகிறது!

17-01-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,இன்று உங்கள் இலக்கின் களத்திற்கு உங்களை வழிநடத்துகிறது!

12. ஈசாக்கு அந்தத் தேசத்தில் விதை விதைத்தான்; கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறுமடங்கு பலன் அடைந்தான்;(ஆதியாகமம் 26:12)

2. மோவாபிய ஸ்திரீயான ரூத் என்பவள் நகோமியைப் பார்த்து: நான் வயல்வெளிக்குப் போய், யாருடைய கண்களில் எனக்குத் தயைகிடைக்குமோ, அவர் பிறகே கதிர்களைப் பொறுக்கிக்கொண்டுவருகிறேன் என்றாள்; அதற்கு இவள்: என் மகளே, போ என்றாள்.( ரூத் 2:2)

விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகள் உங்களை தேவன் முன்குறித்த இடத்தை விட்டு வெளியேற அழுத்தம் கொடுப்பதும் அல்லது மறுபுறம் விரும்பத்தக்க சூழ்நிலைகள் உங்களை அந்த இடத்தை விட்டு விலகுவதைத் தடுத்து நிறுத்துவதும் இயல்பானது.ஆனால் கர்த்தராகிய தேவன் உங்களை நிலைநிறுத்தும் இடத்தில் மாத்திரமே நீங்கள் செழிக்கிறீர்கள்.
தேவனின் தயவு என்பது ஒரு இடத்தில் விட்டுச் செல்வதற்கு அல்லது தங்குவதற்கு முக்கியக் காரணி (திறவுகோல்) ஆகும்.

ஈசாக்கு,தேவனின் அத்தகைய தயவைக் கண்டார்,அதில் அவர் தங்கும்படி தேவனால் அறிவுறுத்தப்பட்ட தேசத்தில் செழிப்பாக இருந்தார்.அதே ஆண்டில், அதே நிலத்தில் வசிக்கும் மற்ற குடிமக்கள் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டு அவதிப்பட்டபோது, ​​அவர் விதைத்து 100 மடங்கு அறுவடை செய்தார். இது தேவனின் இலக்கின் களத்தை சான்றளிப்பதில் தேவனின் அருமையின் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் காணக்கூடிய நிரூபணமாக இருந்தது.மகிமையின் ராஜா – கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சாத்தியமற்ற உலகத்திற்குள் நுழையும்போது, ​​​​ஒவ்வொரு வீடும் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்.ஒவ்வொரு கதவும் உங்களுக்குத் திறக்கும், தடைகள் உடைந்து, சுவர்கள் இடிந்து விழும்! மகிமையின் ராஜா உங்கள் வாழ்க்கையில் நுழையும்போது, வாய்ப்புகளின் கதவுகளை இன்றே திறக்கும்படியாக பேசுகிறேன்!

மறுபுறம்,ரூத் பெத்லகேமுக்கு குடிபெயர்ந்தார்,மேலும் பெத்லகேமில் அறுவடை செய்ய பல வயல்களில் தானியங்கள் இருந்தபோதிலும், தானியங்களைச் சேகரிக்க சரியான வயலைக் கண்டுபிடிக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அவளை வழிநடத்தினார்.அவளைப் பொறுத்தவரை,கடவுள் உண்மையில் அவளை நிலைநிறுத்திய சரியான இடத்தில் கடவுளின் தயவு காணப்படும் என்பதில் அவள் உறுதியாய் இருந்தாள். எந்த நாடு அல்லது எந்த மாநிலம் அல்லது எந்த நகரம் என்பது மட்டுமல்ல,அதே கடவுள் உங்களுக்காக முன்குறித்த இடம் அல்லது சுற்றுப்புறம் அல்லது நீங்கள் தங்க வேண்டிய அல்லது வேலை செய்ய வேண்டிய நிறுவனத்திற்கு அல்லது நீங்கள் ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டிய தேவாலயத்திற்கு உங்களை வழிநடத்துவார்.
நீங்கள் தேவன் நியமித்த களத்தை (DOMAIN)ஐ கண்டறிவதற்கான அடிப்படைக் காரணி தயவுதான்!

ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள்,ஈசாக்கு மற்றும் ரூத் இருவரும் அவர்கள் தேவன் முன்குறித்த இடத்தில் பொறுமையோடு இருந்ததால் இறுதியில் தேவன் நிர்ணயித்த தங்கள் களத்தில் (DOMAIN-ல்) ஆட்சி செய்தனர்.

அவருடைய அறிவுரையின்படி நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்போது,அந்தச் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட களத்திற்குத் திரும்புவோ அல்லது தேவன் உங்களை நிலைநிறுத்த விரும்பும் களத்தில் தொடரவோ,தேவன் உங்களைச் செழிக்க ஏராளமான கிருபையுடன் அந்த இடத்திற்குள் நுழைந்திருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.ஆமென் 🙏

அன்புள்ள அப்பா பிதாவே,நீங்கள் எனக்காக நியமித்த இடத்தில் கவனம் செலுத்த எனக்கு உதவுங்கள், ஏனென்றால் அங்கு நான் உமது தயவைக் காண்பேன்,அங்கே நான் போராடாமல் செழிப்பேன். இன்று நீர் எனக்கு முன்குறித்துள்ள சரியான இடத்தை எனக்குக் காட்டுவீராக! ஆமென் ! 🙏.

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,இன்று உங்கள் இலக்கின் களத்திற்கு உங்களை வழிநடத்துகிறது!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  +  2  =