மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,தேவன் முன்குறித்த இடத்தில் உங்களை பாதுகாப்பக வைக்கிறது!

23-01-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,தேவன் முன்குறித்த இடத்தில் உங்களை பாதுகாப்பக வைக்கிறது!

பின்பு, அபிமெலேக்கு: இந்தப் புருஷனையாகிலும் இவன் மனைவியையாகிலும் தொடுகிறவன் நிச்சயமாய்க் கொலைசெய்யப்படுவான் என்று எல்லா ஜனங்களும் அறியச் சொன்னான்.ஆதியாகமம் 26:11 NKJV‬‬

தேவன் உங்களை நிலைநிறுத்துகிற இடத்தில் அதாவது தேவன் உங்களுக்காக முன்குறித்த களத்தில் நீங்கள் தேவனின் பாதுகாப்பையும் காண்பீர்கள்.

ஈசாக்கு கேராரில் தங்குவதற்கு தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்,ஆனால் அவர் மீதும் அவரது மனைவி மீதும் கடவுளுக்குப் பயந்தவர்களாக அமலேக்கியர்கள் இருப்பார்களா என்று அவருக்குத் தெரியவில்லை. அழகான மனைவியின் காரணமாக தன்னைக் கொன்றுவிடலாம் என்று எண்ணி,பயத்தின் காரணமாக ஈசாக்கு ,அபிமெலேக்கிடம் சமரசம் செய்து கொண்டான்.

ஆபிரகாமின் தேவன் மீண்டும் ஒருமுறை ஈசாக்கிற்கு உறுதியளித்தார்,அபிமெலேக்கு தனது மக்களுக்கு ஒரு ஆணையை அனுப்பினார்,அவர்களில் எவரேனும் ஈசாக்கு அல்லது அவரது மனைவிக்கு ஏதேனும் தீங்கு செய்தால் மரண தண்டனை என்று தீர்ப்பு எழுதினார்.அல்லேலூயா!

என் அன்பான நண்பர்களே,தேவன் அவருடைய வார்த்தையின் மீதுள்ள வைராக்கியத்தைப் பாருங்கள். நீங்கள் வசிக்க ஒரு இடத்தை அவர் நியமித்தார், தனது அன்புக்குரியவரின் பாதுகாப்பைக் குறித்து அந்த இடத்தின் ஆட்சியாளருக்கும், குடிமக்களுக்கும் கட்டளையிடுகிறார் .
நீங்கள் அவருடைய அன்புக்குரியவர்! இயேசுவின் நிமித்தம் தேவன் உங்களை நீதிமான்களாக்கியுள்ளதால், உங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்.இயேசுவின் நாமத்தில் கண்ணுக்குத் தெரியாத அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளிடமிருந்தும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் பாதுகாக்க அவர் உங்களைச் சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் போட்டுள்ளார்!அவர் உங்களை வழிநடத்திய இடத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததால்,நீங்கள் பாதுகாப்பாக வசிப்பீர்கள்,செழித்து வளர்வீர்கள்,இயேசுவே உங்கள் அக்கினிச்சுவராகவும்,உங்கள் மத்தியில் மகிமையாகவும் இருக்கிறார்! ஆமென்! 🙏.

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,தேவன் முன்குறித்த இடத்தில் உங்களை பாதுகாப்பக வைக்கிறது!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21  −    =  11