மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,100 மடங்கு அறுவடை பெறுகிற தெய்வீக எண்ணத்தை நம் இதயத்தில் விதைக்கிறது!

25-01-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,100 மடங்கு அறுவடை பெறுகிற தெய்வீக எண்ணத்தை நம் இதயத்தில் விதைக்கிறது!

12. ஈசாக்கு அந்தத் தேசத்தில் விதை விதைத்தான்; கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறுமடங்கு பலன் அடைந்தான்;
13. அவன் ஐசுவரியவானாகி, வரவர விருத்தியடைந்து, மகா பெரியவனானான்.
14. அவனுக்கு ஆட்டுமந்தையும், மாட்டுமந்தையும், அநேக பணிவிடைக்காரரும் இருந்தபடியினாலே பெலிஸ்தர் அவன் பேரில் பொறாமைகொண்டனர்.ஆதியாகமம் 26:12-14 NKJV

ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதைப்பதற்கு முன்,தேவன் முதலில் ஈசாக்கின் இதயத்தில் விதைத்தார்! தேவன் எதை விதைத்தார்? ஒரு யோசனை! செல்வத்தை அடைகிற ஒரு யோசனை !! செல்வம் என்பது தேவனின் உள்ளான செயல்பாட்டின் வெளிப்புற வெளிப்பாடு !!!
செல்வம் என்பது தேவன் விதைத்த எண்ணத்தின் அறுவடை.ஆம், தேவன்தான் செல்வத்தின் தொடக்கமாயிருக்கிறார்.

ஈசாக்கு தற்செயலாக விதைக்கவில்லை.அந்த நிலம் முழுவதும் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது .அவரது காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் விவசாயத்தின் மூலம் விளைவைப் பெற பல்வேறு வழிகளை முயற்சித்தனர், ஆனால் பயனில்லை.
உண்மையில்,ஈசாக்கு விதைத்தபோது,விவசாயத்தில் புரிதல் மற்றும் அனுபவத்தில் சிறந்தவர்கள் அவரை இகழ்ந்திருப்பார்கள்,ஆனால் ஈசாக்கு பரிசுத்த ஆவியின் தூண்டுதலின் மூலம் விதைத்தார் -தேவனின் அற்புதமான புரிதலை அவரது இதயத்தில் விதைத்த தெய்வீக பகிர்வின் விளைவைப் பற்றி அறிகிறோம். .

எபேசியர் 1:17,18a-ல் எழுதப்பட்ட மனக்கண்கள் திறக்கப்படும் ஜெபத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்குக் கற்பிக்கிறார்,மகிமையின் தந்தை நமக்கு ஞானம் மற்றும் புரிதலின் ஆவியை கடவுளின் அறிவில் வழங்குவார்,இதனால் நம் புரிதலின் கண்கள் பிரகாசிக்கின்றன -ஒளியால் நிரம்பி வழிகின்றன மற்ற மனிதர்கள் பார்க்கத் தவறியதைத் தெளிவாகப் பார்க்கும் திறன் பெறுகிறோம்.

என் அன்பு நண்பர்களே,அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கற்பித்த விதத்தில் நாம் ஜெபிக்கும்போது,பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் இதயங்களில் விதைத்து,அவர் நம் இதயங்களில் கொடுத்ததைச் செயல்படுத்தும்போது, ​​அது உருவாக்கும் விளைவைக் கண்டு உலகத்தை வியக்க வைக்கும்! ஆமென்! 🙏.

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,100 மடங்கு அறுவடை பெறுகிற தெய்வீக எண்ணத்தை நம் இதயத்தில் விதைக்கிறது!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  31  =  32