மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆளுகை செய்ய மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கப் பெறுங்கள்!

23-02-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆளுகை செய்ய மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கப் பெறுங்கள்!

47.அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறாரென்று கேள்விப்பட்டு: இயேசுவே,தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான்
51. இயேசு அவனை நோக்கி: நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்தக் குருடன்: ஆண்டவரே, நான் பார்வையடையவேண்டும் என்றான்.
52. இயேசு அவனை நோக்கி: நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார். உடனே அவன் பார்வையடைந்து, வழியிலே இயேசுவுக்குப் பின்சென்றான்..மாற்கு 10:47,51,52 NKJV

மேசியாவின் முக்கிய அற்புதங்களில் ஒன்று பார்வையற்றவர்களின் கண்களைத் திறப்பது.உடல்நலக் குறைவால் பார்வையற்றவர்,பார்வை இழந்தவர் அல்லது பிறவி குருடராக பிறந்தவர்,பழைய ஏற்பாட்டில் குணமடைந்ததாக சரித்திரம் இல்லை என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்த்ததில்லை.

அந்த குருடன் கூக்குரலிட்டபோது,அவன் தற்செயலாகவோ அல்லது தவறாகவோ கூப்பிடவில்லை,மாறாக அவன் தாவீது ராஜாவின் வம்சத்திலிருந்து வந்த இயேசுவாகிய மேசியாவின் பெயரை தீவிரமாக கூச்சலிட்டான்.கர்த்தராகிய இயேசு நின்று உடனடியாக ஒரு ராஜாவிற்குரிய அதிகார வார்த்தையைப் பேசினார்,பிதாவாகிய தேவன் அதை உறுதிப்படுத்தினார்,பார்வையற்ற குருடன் பார்க்கத் தொடங்கினான். அல்லேலூயா!

என் அன்பானவர்களே,இன்று நாம் உடல்ரீதியாக பார்வையற்றவர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம்,ஆனால் நம்மில் பெரும்பாலோர் ஆன்மீக ரீதியில் பார்வையற்றவர்களாக இருக்கிறோம்.ஆகார் தனது மகனுடன் வெளியே அனுப்பப்பட்டாள்,தண்ணீர் இல்லாததால் பாலைவனத்தில் தனது மகன் இறக்கும் தருணத்தில்,தேவன் அந்த பையனின் அவலமான கூக்குரலைக் கேட்டு அவள் கண்களைத் திறந்தார், அவள் ஒரு தண்ணீர் ஊற்றைக் கண்டாள்.அந்த நேரத்தில் தேவன் அங்கு ஒரு ஊற்றை உருவாக்கவில்லை, மாறாக அந்த பாலைவனத்தில் ஏற்கனவே இருந்த ஊற்றைப் பார்க்க ஆகாரின் மூடியிருந்த கண்களைத் திறந்தார். இன்றும் கூட,உங்கள் பிரச்சனைக்கான தீர்வை நீங்கள் பார்க்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் கண் முன்னே தீர்வு இருக்கிறது.இந்த குருட்டுத்தன்மையால் ஏற்படும் துன்பம் பயங்கரமானது!

உலகத்தின் ஒளியாக விளங்கும் மேசியாவாகிய ஆண்டவர் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடுங்கள்,அவர் உங்கள் கண்களைத் திறந்து ஒளிரச் செய்வார். (எபேசியர் 1:17-19) இதுவே இன்றைய உங்கள் வேதனைக்குத் தீர்வாகும்.மகிமையின் ராஜா இன்று உங்களை இம்மண்ணில் ஆளுகைச் செய்யும் ஒளி பெற உங்கள் கண்களைத் திறக்கிறார்.ஆமென் 🙏

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பாருங்கள்,வாழ்வில் ஆளுகை செய்ய மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கப் பெறுங்கள்.

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  +  1  =