जीवनाची भाकरी येशू पाहा आणि आता तुमच्या देवाचा क्षण अनुभवा!

१३ एप्रिल २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
जीवनाची भाकरी येशू पाहा आणि आता तुमच्या देवाचा क्षण अनुभवा!

“मग आम्ही, त्याच्याबरोबर एक कामगार म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की देवाची कृपा व्यर्थ घेऊ नका. कारण तो म्हणतो: “मान्य वेळी मी तुझे ऐकले आहे, आणि तारणाच्या दिवशी मी तुला मदत केली आहे.” पाहा, आता स्वीकारलेली वेळ आहे; पाहा, आता तारणाचा दिवस आहे.”  II करिंथकर 6:1-2 NKJV

पुनरुत्थान हे “आता” युग आहे.  वरील वचने घोषित करतात की तुमच्या जीवनात देवाची अनुकूल वेळ आता आली आहे!

आम्ही यापुढे प्राप्त होण्याची वाट पाहत नाही. देवाने आधीच सर्व गोष्टी पुरवल्या आहेत. तो आपल्या पापीपणाने पाप झाला जेणेकरून आपण त्याच्या धार्मिकतेने नीतिमान बनू शकू. हा आजच्या शास्त्र भागाचा मागील श्लोक आहे.
जेव्हा आपण हे समजतो की देवाने आपल्याला आधीच नीतिमान बनवले आहे आणि तो आपला धार्मिकता आहे हे कबूल करतो, तेव्हा आपण त्याच्या अतुलनीय कृपेचे साक्षीदार होऊ जे आपल्याला चिन्हे आणि चमत्कारांच्या परिणामी देवाच्या क्षणी आणते.

प्रेषित पॉल यशया 49:8 मधील वरील वचन उद्धृत करत आहे जे तेव्हा एक वचन होते आणि म्हणतो की आता त्या वचनाच्या पूर्ततेचा दिवस आहे . होय, माझ्या प्रिये, आज तुझा आशीर्वाद आहे! तुमचा चमत्कार आता !!

फक्त विश्वास ठेवा आणि कबूल करा की येशू तुमचा धार्मिकता आहे आणि तो मेलेल्यांतून उठला आहे. जेव्हा तुम्ही तुमचा चमत्कार आताच प्राप्त करण्याचा विचार करता तेव्हा कृपा वाहू लागते!
आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9  ×  1  =