जीवनाची भाकरी येशू पाहा आणि दैवी देवाणघेवाण अनुभवा!

२७ एप्रिल २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
जीवनाची भाकरी येशू पाहा आणि दैवी देवाणघेवाण अनुभवा!

“कारण जर आपण त्याच्या मृत्यूच्या प्रतिरूपात एकत्रित झालो, तर त्याच्या पुनरुत्थानाच्या प्रतिरूपात आपण नक्कीच असू.”
रोमन्स 6:5 NKJV

त्याच्या पुनरुत्थानाची शक्ती अनुभवली जाते जेव्हा आपण त्याच्या मृत्यूचा उद्देश क्रॉसवर समजून घेतो.

जेव्हा तुम्ही ओळखता किंवा जोडता तुम्ही ज्या दु:खांना वधस्तंभावर त्याच्या दु:खांना सामोरे जात आहात, आणि कबूल करता की तुम्ही ख्रिस्तामध्ये धार्मिकता आहात, तेव्हा तुम्हाला त्याच्या पुनरुत्थानाची शक्ती अनुभवता येईल.

त्याच्या चिरंतन आनंदाचा आणि अखंड लाभाचा निश्चितपणे अनुभव घेण्यासाठी आपण आपल्या दु:ख आणि वेदनांना वधस्तंभावर सोसलेल्या त्याच्या दु:खाकडे आणि वेदनांकडे  ओढायला शिकले पाहिजे आणि ख्रिस्तामध्ये आपले नीतिमत्व कबूल केले पाहिजे.

त्याच प्रकारे जेव्हा आपण आपल्या मानसिक व्यथा त्याच्याशी टॅग करतो आणि ख्रिस्तामध्ये आपले नीतिमत्व कबूल करतो, तेव्हा त्याच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने आपण सर्व तणाव आणि नैराश्यापासून पूर्णपणे मुक्त होऊ.

ही यादी पुढे जाऊ शकते…. दैवी देवाणघेवाण, सांत्वन आणि कायमचे सांत्वन मिळावे यासाठी सर्व मानवी दु:खांना क्रूसावरील त्याच्या दुःखाला टॅग करणे. आपले पाप, आजारपण, दारिद्र्य आणि नैराश्याची देवाणघेवाण त्याच्या पुनरुत्थित जीवनासोबत करण्याचा हा दैवी देवाणघेवाण हा क्रॉसचा तिसरा उद्देश आहे. आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47  −  39  =