जीवनाची भाकर येशू पाहा आणि जीवनातील परिवर्तन अनुभवा!

21 एप्रिल 2023
आज तुमच्यासाठी कृपा!
जीवनाची भाकर येशू पाहा आणि जीवनातील परिवर्तन अनुभवा!

“मग, त्याच दिवशी संध्याकाळी, आठवड्याचा पहिला दिवस होता, जेव्हा शिष्य जमले होते तिथे यहुद्यांच्या भीतीने दरवाजे बंद केले होते, येशू आला आणि त्यांच्यामध्ये उभा राहिला आणि त्यांना म्हणाला, “शांती! तुझ्या सोबत असू.”  असे बोलून त्याने त्यांना आपले हात व बाजू दाखवली. तेव्हा प्रभूला पाहून शिष्यांना आनंद झाला.”
जॉन 20:19-20 NKJV

शिष्यांना भीती वाटली कारण त्यांचा तारणहार, ज्याच्यामध्ये त्यांना चांगल्या उद्याची पूर्ण आशा होती, त्याला वधस्तंभावर खिळले गेले आणि रोमन लोकांनी ज्यूंच्या सुव्यवस्थित कटाद्वारे त्याला ठार मारले.
तोपर्यंत ते उघडपणे येशूबरोबर गेले होते पण आता त्यांना भीती वाटत होती की ते अशा क्रूरतेसाठी पुढचे असतील. त्यांनी हे सुनिश्चित केले की ते ज्या खोलीत होते त्या खोलीचे दरवाजे घट्टपणे बंद केले आहेत जेणेकरून ते चोरट्यांनी आत प्रवेश करू नये.

त्यांना हे समजले नाही की मृत्यू त्यांच्या तारणकर्त्याला रोखू शकत नाही परंतु येशू पाप आणि मृत्यूवर विजय मिळवून पुन्हा एकदा उठला होता. तो आता परमेश्वर आणि तारणारा आहे!
फक्त थडगे बंद करणारा दगडच लोटला गेला नाही, तर येशूला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी इतका सुरक्षितपणे बंद केलेला दरवाजाही त्याला रोखू शकला नाही. पण पुनरुत्थान झालेला येशू भव्यपणे कबरेतून बाहेर पडला होता आणि आतही होता. बंद दार असूनही त्यांच्या मध्ये. हे छान आहे! प्रत्येकजण मंत्रमुग्ध झाला होता! *पुनरुत्थान शक्ती न थांबवता येणारी आहे!

माझ्या प्रिये, तुम्हाला कितीही दु:ख किंवा नैराश्याने अडकवले असेल, कोणत्याही प्रकारच्या चिंता आणि भीतीने तुम्हाला पक्षाघात केला असेल आणि तुमचे जीवन मर्यादित केले असेल, तरीही पुनरुत्थान झालेला प्रभु येशू तुमच्यामध्ये दिसतो. तो तुम्हाला भीतीपासून गतिमान विश्वासात, आजारपणापासून चिरस्थायी आरोग्यात, अशक्तपणापासून अथक सामर्थ्यामध्ये, लाजेपासून प्रसिद्धीमध्ये बदलतो. हा तुमचा दिवस आहे. आता येशूच्या नावात तुमची वेळ आली आहे कारण येशू उठला आहे! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  2  =  2