जीवनाची भाकर येशू पाहा आणि देव-तुमच्या-जीवनाचा अनुभव घ्या!

२६ एप्रिल २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
जीवनाची भाकर येशू पाहा आणि देव-तुमच्या-जीवनाचा अनुभव घ्या!

“आणि येशू पुन्हा मोठ्याने ओरडला आणि त्याने आपला आत्मा दिला. मग, मंदिराचा पडदा वरपासून खालपर्यंत दोन तुकड्यांमध्ये फाटलेला होता; आणि पृथ्वी हादरली, खडक फुटले आणि कबरी उघडल्या. आणि झोपी गेलेल्या संतांचे अनेक शरीर उठवले गेले; मॅथ्यू 27:50-52 NKJV

मंदिरात देवाची उपस्थिती आच्छादित होती ज्याला परमपवित्र स्थान म्हटले जात असे आणि केवळ महायाजक वर्षातून एकदाच तेथे प्रवेश करू शकत होते. पण, देवाला त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकामध्ये राहण्याची इच्छा होती.

आणि हे केवळ येशूच्या बलिदानाद्वारे प्राप्त होऊ शकते जेव्हा त्याने संपूर्ण जगाची पापे स्वतःवर घेतली आणि पापाची शिक्षा येशूच्या शरीरावर वधस्तंभावर देण्यात आली.  येशूने ओरडून आपला आत्मा सोडला.त्याच्या मृत्यूने देव आणि मनुष्य यांच्यातील विभाजनाची मधली भिंत फाडून टाकली. अशा प्रकारे देवाची उपस्थिती माणसांच्या अंतःकरणात दाखल झाली.
हल्लेलुया 🙏

आज आपण शिकतो की वधस्तंभाचा दुसरा उद्देश देवाला माणसामध्ये कायमचा वास करायचा होता. हाच ख्रिस्त आपल्या गौरवाची आशा आहे.

येशूच्या जन्मामुळे इमॅन्युएलचा अर्थ “देव आमच्यासोबत” असा झाला. पण येशूच्या मृत्यूने “देवाला आपल्यामध्ये वास” करायला लावले.

जेव्हा तुम्ही या सत्यावर विश्वास ठेवता आणि तुमचा तारणारा आणि प्रभु म्हणून तुमच्या अंतःकरणात येशूला स्वीकारता, तेव्हा पुनरुत्थानाची शक्ती तुमच्यामध्ये आणि तुमच्याद्वारे कार्य करण्यास सुरवात करते. 
पुनरुत्थान म्हणजे तुमच्यामध्ये देव (ख्रिस्त) तर इमॅन्युएल म्हणजे तुमच्यासोबत देव.

पुनरुत्थान हे अंतहीन जीवन आहे जे पापाने कलंकित होऊ शकत नाही, जिथे तुम्हाला वेदना, अध:पतन, क्षय इत्यादी सापडत नाहीत. मृत्यू स्वतः या अंतहीन जीवनाने गिळला आहे आणि तुम्ही कायमचे जगता. तुम्ही कायमचे मुक्त आहात. तू कायमचा बरा झाला आहेस. तुम्ही कायमचे पुनर्संचयित आहात. आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29  −    =  25