पाहा येशू जीवनाची भाकर आहे आणि त्याच्या वचनानुसार जगण्याचा अनुभव आहे!

28 एप्रिल 2023
आज तुमच्यासाठी कृपा!
पाहा येशू जीवनाची भाकर आहे आणि त्याच्या वचनानुसार जगण्याचा अनुभव आहे!

“आणि येशू त्यांना म्हणाला, “मी जीवनाची भाकर आहे. जो माझ्याकडे येतो त्याला कधीही भूक लागणार नाही आणि जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याला कधीही तहान लागणार नाही. जॉन 6:35 NKJV
“पण येशूने त्याला उत्तर दिले, “असे लिहिले आहे की, ‘मनुष्य केवळ भाकरीने जगणार नाही, तर देवाच्या प्रत्येक वचनाने जगेल.’ ” Luke 4:4 NKJV

माझ्या प्रिय, आपण या महिन्याच्या शेवटी येत असताना, पवित्र आत्मा जे बोलतो ते सर्व सारांशित करूया:

जेव्हा देवाने मनुष्याची निर्मिती केली तेव्हा त्याने देवाचा श्वास घेतला आणि मनुष्य एक जिवंत आत्मा बनला (उत्पत्ति 2:7). मनुष्याने देवाच्या श्वासाने जगायचे होते पण त्याने आपल्या आत्म्याने जगणे पसंत केले. मनुष्याच्या निवडीचा एक परिणाम म्हणजे ‘अन्न’ हे त्याच्या जीवनाचे सर्वोच्च प्राधान्य बनले.

पृथ्वीवरील येशूच्या दिवसांत, जेव्हा त्याने 5 भाकरी वाढवल्या, तेव्हा अनेक लोकांना खायला दिले गेले आणि ते त्याला शोधू लागले, त्यांनी चमत्कार पाहिला म्हणून नव्हे तर त्यांनी खाल्ले आणि त्यांचे पोट भरले म्हणून (जॉन 6:26).

अन्न महत्वाचे आहे पण जीवनाचे सर्वोच्च प्राधान्य नाही.  या कारणास्तव येशू म्हणाला की मनुष्य फक्त भाकरीने जगणार नाही तर प्रभूच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने जगेल. देवाने त्याचा पुत्र येशू याला मानवजातीला पुनर्संचयित करण्यासाठी पाठवले, जे त्याच्या वचनानुसार जगण्यासाठी आहे. जेव्हा तुम्ही देवाच्या वचनात मग्न असता, तेव्हा शब्दच तुमचे अन्न बनते आणि तुमची अन्नाची नैसर्गिक भूक भागते. खरेच आपले परिवर्तन त्याच्या जिवंत वचनाने होते.
आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  1  =