येशूला जीवनाची भाकरी पाहा आणि त्याच्या प्रेमाची अथांग खोली अनुभवा!

10 एप्रिल 2023
आज तुमच्यासाठी कृपा!
येशूला जीवनाची भाकरी पाहा आणि त्याच्या प्रेमाची अथांग खोली अनुभवा!

“ज्याला (येशूला) आमच्या गुन्ह्यांमुळे धरून देण्यात आले आणि आम्हाला नीतिमान घोषित केल्यामुळे उठवले गेले.”
रोमन्स 4:25 YLT98

ही एक सुंदर श्लोक आहे ज्याने ख्रिस्तामध्ये माझ्या धार्मिक ओळखीबद्दल माझी विचार करण्याची पद्धत बदलली.

तार्किकदृष्ट्या हे समजण्यास इतके सोपे आहे परंतु आपल्या धार्मिक वाढीमुळे आपली मने समजण्यास पक्षपाती आहेत.

हे अगदी स्पष्ट आहे की येशू पापी लोकांसाठी मरण्यासाठी आला होता आणि देवाने असा निष्कर्ष काढला होता की सर्वांनी पाप केले आहे आणि सर्वांना तारणहाराची गरज आहे.
पापाची शिक्षा होणे आवश्यक असल्याने, येशू देखील आपल्या पापांसाठी बलिदान बनला. म्हणून, येशूला आमच्या पापांसाठी आमच्याऐवजी मरण्यासाठी स्वाधीन करण्यात आले.

त्याचप्रमाणे, वरील श्लोक त्याच तर्कावर पुढे जातो: ज्या प्रकारे, पापींना वाचवण्यासाठी, येशू मरण पावला, तसेच देवाने आपल्याला प्रथम नीतिमान बनवल्यानंतर येशूला मेलेल्यांतून उठवले. त्याचे पुनरुत्थान ही दैवी कबुली आहे की आपण कायमचे नीतिमान आहोत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, देवाने येशूला मेलेल्यांतून उठवले नसते, जर अद्याप कोणतेही पाप माफ झाले नसते, जे आपल्याला नीतिमान होण्यापासून रोखत असते.  हल्लेलुया! हे खरे असणे खूप चांगले आहे आणि खरंच खरे आहे!

माझ्या प्रिय, येशू हा केवळ तुझा तारणारा नाही, तो तुझा सदैव धार्मिकताही आहे! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

64  −  58  =