येशू हा विश्वासू राजा पाहा आणि त्याची पूर्ण झालेली कामे अनुभवा!

२४ मार्च २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
येशू हा विश्वासू राजा पाहा आणि त्याची पूर्ण झालेली कामे अनुभवा!

“म्हणून, माझ्या प्रिय, तू नेहमी आज्ञा पाळलीस, फक्त माझ्या उपस्थितीतच नाही, तर आता माझ्या अनुपस्थितीत, भीतीने आणि थरथर कापत स्वतःच्या तारणासाठी कार्य करा;  कारण देवच तुमच्यामध्ये इच्छेसाठी आणि त्याच्या चांगल्या आनंदासाठी कार्य करण्यासाठी कार्य करतो.”
फिलिप्पैकर 2:12-13 NKJV
“म्हणून, त्याच्या विसाव्यात प्रवेश करण्याचे वचन उरले असल्याने, तुमच्यापैकी कोणीही त्यात कमी पडेल असे वाटू नये म्हणून आपण घाबरू या.”
इब्री लोकांस 4:1 NKJV

आपले कार्य करणे हे आपल्यामध्ये देवाच्या कार्यावर आधारित आहे.  आपल्यामध्ये आणि आपल्याद्वारे कार्य करण्यासाठी देवाने पवित्र आत्म्याचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे.

आम्ही काय करत आहोत ? त्याचा मोक्ष. त्याचा मोक्ष काय आहे? * पाप, आजार, शाप आणि मृत्यू यापासून मानवजातीला सोडवण्याचे काम जे प्रभु येशूने त्याचे रक्त सांडून केले, जरी त्याने मरेपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये देवाची आज्ञा पाळली. *

तो मोठ्याने ओरडला, “पूर्ण झाले”. याद्वारे त्याने मानवजातीवरील सैतानाचे वर्चस्व संपवले आणि आपल्या सर्वांना उपचार आणि आरोग्यासह सर्व आशीर्वाद सोडले.
काम पूर्ण आणि परिपूर्ण होते. जोडण्यासारखे दुसरे काहीही नाही.

म्हणून आज, आम्ही 2000 वर्षांपूर्वी येशूने पूर्ण केलेल्या आणि परिपूर्ण केलेल्या गोष्टींमधून आमचे आशीर्वाद (वर्कआउट) काढतो.

आम्ही कसे काढू?
वधस्तंभावरील येशूच्या प्रत्येक मुक्ती कृतीसाठी प्रभु येशू आणि सर्वशक्तिमान देवाचे आभार मानून, आम्हांला त्याचे आशीर्वाद आता मिळतात.
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही बरे होण्यासाठी शोधत असाल, तर तुम्ही म्हणता, “_तुम्ही मला तुमच्या पट्ट्यांमुळे बरे झाल्याचे पाहिल्याबद्दल येशूचे आभारी आहे, जरी मला ते आता दिसत नाही किंवा जाणवत नाही _”.
ही वृत्ती पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य प्रकट करते जे येशूने आता प्रकट करण्यासाठी आधीच केले आहे ते अनुभवण्यासाठी.”त्याच्या विसाव्यात प्रवेश करणे” याचा अर्थ असा आहे.
आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55  +    =  56