राज्यातील प्रत्येक अडथळे तोडण्यासाठी गौरवाचा राजा येशूला भेटा!

15 जानेवारी 2024
आज तुमच्यासाठी कृपा
राज्यातील प्रत्येक अडथळे तोडण्यासाठी गौरवाचा राजा येशूला भेटा!

मग प्रभु त्याला दर्शन देऊन म्हणाला: “तू इजिप्तला जाऊ नकोस; ज्या देशात मी तुम्हाला सांगेन त्या देशात राहा. या देशात राहा आणि मी तुमच्याबरोबर असेन आणि तुम्हाला आशीर्वाद देईन; कारण मी तुला आणि तुझ्या वंशजांना ही सर्व जमीन देईन आणि तुझे वडील अब्राहाम यांना दिलेली शपथ मी पूर्ण करीन.” उत्पत्ति 26:2-3 NKJV

माझ्या मौल्यवान मित्रा, तुम्ही या आठवड्यात प्रवेश करताच, पवित्र आत्मा जीवनात राज्य करण्यासाठी आणखी एक अद्भुत चावी उघडेल.
*_वस्तूंवर आणि वाईट शक्तींवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी, परमेश्वराने तुम्हाला कुठे स्थान दिले आहे हे तुम्हाला माहित असले पाहिजे.

पहिली गोष्ट जी गौरवाच्या देवाने अब्रामाला प्रकट केली, त्याने त्याला त्या जागेवर (डोमेन) स्थानांतरीत करण्याची सूचना दिली जिथे प्रभु देवाने त्याच्यासाठी पूर्वनिश्चित केले होते (उत्पत्ति 12:1)

कनान देशात जाण्यापूर्वी अब्राम ज्या ठिकाणी राहत होता तेथे तो त्याला आशीर्वाद देऊ शकला असता. तरीही, देव त्याच्या शहाणपणाने आणि पूर्वज्ञानाने, आम्हाला अशा ठिकाणी रणनीतिकदृष्ट्या स्थान देतो जे त्याला पृथ्वीवरील आपल्या जीवनासाठी त्याचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी सर्वात योग्य वाटते.

प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानानंतर विश्वासणाऱ्यांना जेरूसलेममध्ये राहण्याची सूचना देण्यात आली होती, जोपर्यंत त्यांना उच्च शक्ती प्राप्त होत नाही (लूक 24:49)

गालीलमध्येही तो पवित्र आत्मा ओतू शकला असता जेथे शिष्य आले होते. तरीही, त्याने जेरुसलेमची निवड केली, जिथे तो त्याच्या अमर्याद बुद्धीनुसार सर्व राष्ट्रांतील लोकांवर धोरणात्मक प्रभाव टाकू शकतो.

जेव्हा तुम्हाला प्रभुने तुम्हाला नेमके कुठे ठेवले आहे हे तुम्हाला माहीत असेल तेव्हा तुम्ही प्रभावी कार्य आणि प्रभुत्व मिळवू शकता!

पिता, मला तुमचे पूर्वनियोजित डोमेन जाणून घेण्याची समज द्या जेणेकरून मी येशूच्या नावात देव-नियुक्त नशीब पूर्ण करण्यासाठी माझे देवाने दिलेले वर्चस्व मिळवण्यासाठी उठू शकेन. आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

62  −  53  =