विश्वासू राजा येशूला पाहून, विश्रांती घ्या आणि राज्य करा!

३१ मार्च २०२३
आज तुमच्यासाठी कृपा!
विश्वासू राजा येशूला पाहून, विश्रांती घ्या आणि राज्य करा!

“म्हणजे ख्रिस्त येशूमध्ये तुमच्यामध्ये असलेल्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीची कबुली देऊन तुमच्या विश्वासाची वाटणी प्रभावी होईल.” फिलेमोन 1:6 NKJV

आपण या महिन्याच्या शेवटी येत असताना, मी यावर जोर देऊ इच्छितो की विश्रांती घेऊन आपण या जीवनात राज्य करतो.  माणसाने घाम गाळावा आणि श्रम करावेत असा देवाचा कधीच हेतू नव्हता. आज जरी आपण परिश्रम करत असलो तरी, आपण कार्यक्षमतेच्या मानसिकतेने नव्हे तर “आधीच प्रदान केलेल्या” मानसिकतेने कृपेच्या लयीत श्रम करतो.  हल्लेलुया!

ही अशी विश्रांती आहे जी देवाने आपल्यासाठी योजली आहे:
आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी त्याने आधीच पुरवल्या आहेत आणि ज्याच्याद्वारे देवाने सर्व गोष्टी पुरवल्या आहेत त्या येशू ख्रिस्ताच्या बलिदानाच्या मृत्यूवर आपल्याला विश्वास ठेवण्याची गरज आहे.

जेव्हा आपण हे खरोखर समजून घेतो, तेव्हा आपली अंतःकरणे कृतज्ञता आणि उत्कट कबुलीजबाबाने भरून जातात.  आमच्याकडे अधिक आभारी असतील आणि देवाला फक्त काही प्रार्थना/विनंती असतील.

परमेश्वर तुम्हाला त्याच्या पूर्ण केलेल्या कामांमध्ये विश्रांती देऊ शकेल आणि या विश्रांतीमध्ये तो तुम्हाला राज्य करू शकेल आणि त्याच्या परतीची उत्सुकतेने वाट पाहेल. आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ×  6  =  36