संपत्ती मिळविण्याची शक्ती कोणती आहे हे समजून घेणारा गौरवाचा राजा येशूला भेटा!

26 जानेवारी 2024
आज तुमच्यासाठी कृपा
संपत्ती मिळविण्याची शक्ती कोणती आहे हे समजून घेणारा गौरवाचा राजा येशूला भेटा!

“आणि तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याचे स्मरण करा, कारण तोच तुम्हाला संपत्ती मिळवण्याचे सामर्थ्य देतो*, यासाठी की, त्याने तुमच्या पूर्वजांशी वचन दिलेला आपला करार तो स्थापित करील. :18 NKJV
“[कारण मी नेहमी प्रार्थना करतो] आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या देवाला, जो गौरवाचा पिता आहे, की त्याने तुम्हाला [खोल आणि अंतरंग] ज्ञानामध्ये बुद्धी आणि प्रकटीकरण [गूढ गोष्टी आणि रहस्ये यांच्या अंतर्दृष्टीचा] आत्मा द्यावा. त्याचे
“तुमच्या हृदयाचे डोळे प्रकाशाने भरले आहेत, जेणेकरुन तुम्ही जाणून घ्याल आणि समजू शकाल …” इफिस 1:17,18a AMPC

देव तुम्हाला संपत्ती मिळवण्याचे सामर्थ्य देतो, संपत्ती नाही. तुम्ही समृद्ध कसे व्हावे हे तो तुम्हाला त्याच्या असीम जाणिवेतून समज देईल. हे त्याच्या राज्याचे रहस्य आहे जे त्याने त्याच्या प्रिय मुलांसाठी राखून ठेवले आहे जे पवित्र आत्म्याद्वारे उघडले आहे.
_ जे रहस्य युगानुयुगे लपलेले होते ते आता प्रगट झाले आहे जो तुमच्यामध्ये ख्रिस्त आहे, गौरवाची आशा आहे_ ( कलस्सियन 1:26,27)

माझ्या प्रिय मित्रा*जर तुमच्यामध्ये ख्रिस्त असेल (त्याला तुमचा तारणारा आणि प्रभु म्हणून स्वीकारत असेल), तर समृद्धीचे रहस्य तुमच्यामध्ये आहे. (“मनुष्याच्या अंतःकरणातील उपदेश खोल विहिरीतील पाण्यासारखा असतो, परंतु समजूतदार मनुष्य ते बाहेर काढतो_” – नीतिसूत्रे 20:5). धन्य पवित्र आत्मा समज देतो आणि समज ही संपत्ती मिळविण्याची शक्ती आहे.

हे गौरव पिता! मला वैभवाच्या राजाच्या ज्ञानात बुद्धी आणि प्रकटीकरणाचा आत्मा द्या जेणेकरून माझ्या समजुतीच्या डोळ्यांना राजाच्या राज्याची रहस्ये जाणण्यास प्रबुद्ध होईल आणि मला अपेक्षित परिणाम पाहण्यासाठी प्रशिक्षित समज लागू होईल. येशूचे नाव! आमेन 🙏

येशूची स्तुती करा!
ग्रेस क्रांती गॉस्पेल चर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48  −    =  40