ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને અનુભવો કે તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે!

4 એપ્રિલ 2023
આજે તમારા માટે કૃપા!
ઈસુ જીવનની રોટલી જુઓ અને અનુભવો કે તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે!

“ઈસુએ તેઓને જવાબ આપ્યો અને કહ્યું, “હું તમને ખાતરીપૂર્વક કહું છું કે, તમે મને શોધો છો, એટલા માટે નહિ કે તમે ચિહ્નો જોયા, પણ તમે રોટલી ખાધી અને પેટ ભરાઈ ગયા. જે ખોરાક નાશ પામે છે તેના માટે શ્રમ ન કરો, પણ જે ખોરાક અનંતજીવન સુધી ટકી રહે છે, જે માણસનો દીકરો તમને આપશે, કારણ કે ઈશ્વર પિતાએ તેના પર પોતાની મહોર લગાવી છે.”
જ્હોન 6:26-27 NKJV

જીવનમાં તમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા શું છે? કારણ કે જીવનમાં તમારા તમામ પ્રયત્નો સંપૂર્ણ રીતે તમે જે વિચારો છો કે તમારે પૃથ્વી પર અહીં હાંસલ કરવાની જરૂર છે તેના અનુસંધાનમાં નિર્દેશિત છે.

જ્યારે મેં મારી સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ કરી, ત્યારે મારો શોખ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવાનો હતો. મેં મારી બધી શક્તિ અને સમય તે શોધમાં ખર્ચ્યા, જે મને સૌથી વધુ નફાકારક અને મોંમાં પાણી આવી જશે તેવું મને વિશ્વાસ હતો. મેં બધા જંક ફૂડ્સમાં ઘટાડો કર્યો અને ઘણા બધા પસંદગીના ખોરાકને પણ ટાળ્યા જેથી કરીને હું મારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ખૂબ જ સજાગ રહી શકું. મારું એકમાત્ર ધ્યાન અને જુસ્સો સફળ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવાનો હતો.
_ખરેખર હું તેમની કૃપાથી સીએ બન્યો છું. પરંતુ હું ડ્રાઇવ કરી રહ્યો છું તે મુદ્દો એ છે કે જો કે મારા પ્રયત્નોએ મને મારા ધ્યેય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી, તેમ છતાં આ બધા પ્રયત્નો અને સમર્પણ મને કોઈ પણ રીતે ખ્રિસ્તમાં રહેલા શાશ્વત જીવન તરફ લઈ જઈ શક્યા નથી.

આજે ભગવાન ઇસુ એવું નથી કહેતા કે તમારે તમારા ધ્યેયોને અનુસરવાની જરૂર નથી પરંતુ જીવનમાં તમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા એ ઇસુને જાણવાની છે જે પવિત્ર ગ્રંથોમાં ભગવાનના શબ્દમાં પ્રગટ થયા છે. જ્યારે તમે તેને શોધો છો, ત્યારે ચોક્કસપણે જીવન અને તેનો મહિમા તમને શોધવા આવશે. તેને જાણવું એ શાશ્વત જીવન છે!

જ્યારે મેં ઈસુને મારા ભગવાન અને તારણહાર તરીકે સ્વીકાર્યા, ત્યારે એક પ્રચારક ચર્ચમાં આવ્યો જ્યાં હું પૂજા કરતો હતો અને તેણે મને પડકાર ફેંક્યો, ” તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં બાઇબલ લઈ જાઓ અને બાઇબલ તમને આખી દુનિયામાં લઈ જશે.”_ આ એક હતું. સાચો પડકાર અને હું આજે તેના સાક્ષી તરીકે ઉભો છું. મેં મારી જાતને દિવસ-રાત બાઇબલ વાંચવા માટે આપી દીધી અને ભગવાન મને ટૂંકા ગાળામાં 30 થી વધુ દેશોમાં લઈ ગયા, જ્યાં સુધી મેં કહ્યું ન હતું કે “તે પૂરતું છે ભગવાન”. _

મારા વહાલા, પવિત્ર શાસ્ત્રમાં પ્રગટ થયેલા ઈસુને જાણવા માટે તમારી જાતને આપો. આ શ્રમ છે જે પ્રભુને પ્રસન્ન કરે છે અને ખરેખર તે તમારા હૃદયની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે. આમીન 🙏

ઈસુની સ્તુતિ કરો!
ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  4  =  1