જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા જે આપણી સાચી સંપત્તિ છે!

22મી માર્ચ 2023

 આજે તમારા માટે કૃપા! 

જુઓ ઈસુ વિશ્વાસુ રાજા જે આપણી સાચી સંપત્તિ છે!

 

“કેમ કે ભગવાન જાણે છે કે જે દિવસે તમે તે ખાશો તે દિવસે તમારી આંખો ખુલી જશે, અને તમે સારા અને ખરાબને જાણનાર ભગવાન જેવા બનશો.” તેથી જ્યારે સ્ત્રીએ જોયું કે તે ઝાડ ખાવા માટે સારું છે, તે આંખો માટે સુખદ છે, અને એક ઝાડ વ્યક્તિને જ્ઞાની બનાવવા માટે ઇચ્છનીય છે, ત્યારે તેણે તેનું ફળ લીધું અને ખાધું. તેણે તેની સાથે તેના પતિને પણ આપ્યું અને તેણે ખાધું.”

ઉત્પત્તિ 3:5-6 NKJV

 

શેતાનની લાલચ માણસને એવી કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા કરવા માટે રચવામાં આવી છે જે તેને લાગે છે કે તેની પાસે નથી, જેથી તે તેને મેળવવા માટે કામ કરે / પ્રયત્ન કરે.  જો શેતાન આ હાંસલ કરી શકે તો માણસ સફળતાપૂર્વક તેના આરામમાંથી ખસેડવામાં આવે છે. અસંતોષ એ મુખ્ય કારણ છે જે વ્યક્તિને તેના “આરામ”માંથી છીનવી લે છે.

 

રવિવારની શાળામાં આપણને જે શીખવવામાં આવે છે તે એ છે કે આપણે આદમ અને હવાથી વિપરીત આપણા માતાપિતાને આજ્ઞાકારી રહેવાની જરૂર છે જેમણે ભગવાનની આજ્ઞા તોડી અને “વિશ્રામ” – ધ ગાર્ડન ઓફ ઈડનનું યોગ્ય સ્થાન ગુમાવ્યું. પરંતુ આપણે ભાગ્યે જ સમજીએ છીએ કે તે તેમની “અસંતોષ” છે જે આખરે તેમની “આજ્ઞાભંગ” તરફ દોરી જાય છે.

 

સંતોષ સાથેની ઈશ્વરભક્તિ એ મહાન લાભ છે (1 તિમોથી 6:6),  જ્યારે આજે ઘણા લોકો માને છે કે ઈશ્વરભક્તિ એ લાભનું સાધન છે.

તેઓ લોભમાં ધનનો પીછો કરે છે અને ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસની સચ્ચાઈથી ભટકી જાય છે, જે આપણી સાચી સંપત્તિ છે!

 

આપણામાં ખ્રિસ્ત એ સૌથી મોટો ખજાનો છે જે ક્રોસ પર ઈસુના સર્વોચ્ચ બલિદાનથી સમગ્ર માનવ જાતિને કાયમી શાપમાંથી મુક્ત કરવા માટે પરિણમ્યો છે. *જ્યારે પ્રથમ માતા-પિતાએ આપણને બધાને દુષ્ટતા અને મૃત્યુમાં ડૂબી દીધા હતા, *ખ્રિસ્તે આપણને આ શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવી અને આપણને તેમના સાચા શાંત ‘વિશ્રામ’માં પુનઃસ્થાપિત કર્યા. 

 

પ્રિય! વિશ્વાસ કરો અને ઈસુના આ પ્રેમને સ્વીકારો. રીડેમ્પશનના તેના સમાપ્ત કાર્યે ખરેખર શેતાન અને મૃત્યુને એકવાર અને બધા માટે સમાપ્ત કરી દીધું છે. 

આપણે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરની સચ્ચાઈ છીએ! તેથી, અમે શાસન કરવા માટે તેમનામાં આરામ કરીએ છીએ!! આમીન 🙏

 

ઈસુની સ્તુતિ કરો!

ગ્રેસ રિવોલ્યુશન ગોસ્પેલ ચર્ચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  ×    =  9