இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

03-05-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

அதற்கு மார்த்தாள்: உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசிநாளிலே அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள்.
இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்;யோவான் 11:24-25 NKJV.

உயிர்த்தெழுதல் என்பது சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் இறையாண்மையின் மிக சக்திவாய்ந்த நிரூபணம். அநீதி மற்றும் அநியாயமான எல்லா விஷயங்களிலும் சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் இறுதி தீர்ப்பு அல்லது இறுதிக் கூற்று.

மார்த்தா நினைத்தது என்னவென்றால், உயிர்த்தெழுதல் என்பது ஒரு இறுதி நாளாக எதிர்காலத்தில் நடக்கும் நிகழ்வு .ஆனால் இறுதி நாள் என்பது எதிர்காலத்தில் அல்ல ,அது இப்பொழுதே, காரணம்
நம் இயேசு அவரே உயிர்த்தெழுதல் என்று வெளிப்படுத்தினார் .

லாசரு 4 நாட்களுக்குப் பிறகு அனைத்து கல்லறை ஆடைகளுடன் உயிர்த்தெழுந்தது ஒரு நம்பமுடியாத
வல்லமையின் வெளிப்பாடு .இது அனைத்து மாற்றக் கோட்பாடுகளையும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளையும் தூக்கி எறிந்தது.
கடவுளால் சாத்தியமில்லாதது எதுவும் இல்லை என்பதை இது நிரூபித்தது. இன்று நம்மிடம் தேவைப்படுவது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவை “நம்புவது” மட்டுமே .

என் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் மேற்க்கூறிய காரியங்களை ஆவியில் உணரும்போது, ​​​​இயேசு கம்பீரமாக நடந்து வருகிறார் ,  எனவே நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் 360 டிகிரி மாற்றத்தை இப்பொழுதே அவருடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையால் அனுபவிப்பீர்கள். அல்லேலூயா! ஆமென்!🙏

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78  −    =  75