இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

04-05-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

25. இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்;
26. உயிரோடிருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனெவனும் என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்; இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார்.
27. அதற்கு அவள்: ஆம், ஆண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றாள். யோவான் 11:25-27 NKJV.

இயேசு” யார்” என்ற வெளிப்பாடு நம்முடைய வாழ்வில் தோண்ட ,தோண்ட ஊறுகின்ற வற்றாத நீரூற்றை போல இருக்கிறது .நாம் அவரைப்பற்றிய அறிதலில் வளருவோம் .அவர் முதலில் “ தேவ ஆட்டுக்குட்டி “ என்று யோவான் ஸ்னாநகரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.

அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இந்த முற்போக்கான வெளிப்பாடுகளை அவர் எழுதிய நற்செய்தியில் மிக அழகாக வெளிப்படுத்துகிறார்.
11 வது அத்தியாயத்தில், “இயேசு யார்” என்ற மிக மகிமையான வெளிப்பாட்டைக் காண்கிறோம், அவர் உயிர்த்தெழுதலும், ஜீவனும் என்று இயேசுவே தன்னைப்பற்றி வெளிப்படுத்தினார்.  அல்லேலூயா!
இந்த வெளிப்பாட்டின் முதல் பெறுநர் மார்த்தா ஆவார்.மிகவும் அருமை ! ஆனால்,அது எப்படி? அவர் காலடியில் அமர்ந்து அவர் சொல்வதைக் கேட்கத் தன்னைக் கொடுத்த மேரிக்கு அல்லவா அது இருந்திருக்க வேண்டும், அவள் வாழ்க்கையில் முன்னுரிமைகளை அறிந்திருந்தாள். ஆனாலும், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வெளிப்பாட்டை முதலில் பெற்றவர் மார்த்தா.என்று நாம் பார்க்கிறோம் .

ஆனால் மார்த்தா அந்த வெளிப்பாட்டை புரிந்து கொண்டாளா? புரிந்து கொள்ளாமல் அவள் எப்படி நம்புவாள்? அவளுடைய தொடர்பில்லாத பதில் அவளுக்குப் புரியவில்லை என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இயேசு தேவனின் குமாரன் மற்றும் கிறிஸ்து என்று அவள் பதிலளித்தாள். அவரே கர்த்தர் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால், அவளுடைய சகோதரனின் மரணத்திற்கு தீர்வைக் கண்டறிவதற்கான பொருத்தமான பதில் என்னவாக இருந்திருக்க வேண்டும் .”ஆம், ஆண்டவரே, இப்போதும் லாசருவை உயிர்த்தெழச்செய்யும் உயிர்த்தெழுதல் நீரே என்று நான் நம்புகிறேன்.மேலும், நீர் முடிவில்லாத நித்திய வாழ்க்கையாக இருக்கிறீர், மற்றும் இந்த உலகில் உயிருடன் இருப்பவர்கள் அனைவரும் உம்மை விசுவாசித்தால் ஒருபோதும் இறக்க மாட்டார்கள் .என்று விசுவாசிக்கிறேன் .

என் அன்பானவர்களே, இதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா ? ஆம் இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஜீவன் !ஆமென்!🙏

இயேசுவே உயிர்த்தெழுதல்,ஜீவன் என்று பாருங்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்வில் அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  4  =