உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,அவருடைய இளைப்பாறுதலை அனுபவியுங்கள்!

20-03-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,அவருடைய இளைப்பாறுதலை அனுபவியுங்கள்!

மேலும், தேவன் தம்முடைய கிரியைகளையெல்லாம் முடித்து ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் என்று ஏழாம்நாளைக்குறித்து ஓரிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்.(எபிரெயர் 4:4 ) NKJV‬‬.

ஏழாம் நாளில் கடவுள் ஓய்வெடுத்தார், அவர் சோர்வாக இருந்ததால் அல்ல, ஏனெனில் நித்திய கடவுள் சோர்ந்து போவதுமில்லை,களைத்து போவதுமில்லை (ஏசாயா 40:30). படைப்பின் வேலை முடிந்துவிட்டதாலும், அதற்கு மேல் ஒன்றும் கூட்ட தேவையில்லாததினால் அவர் ஓய்வெடுத்தார்.

உதாரணமாக,ஒரு ஓவியர் ஒரு உருவப்படத்தை வரையத் தொடங்கும் போது, ​​அவர் தனது வேலை மிகவும் சரியானது என்று உணரும் போது, ​​அவர் தனது தூரிகையை கீழே வைக்கிறார்,ஒரு புள்ளிக் கூட கூட்ட தேவையில்லை என்று நினைக்கிறார்.மேலும், தொடர்வது அழகான ஓவியத்தை கெடுத்துவிடும் என்று அவர் அறிவார் .
அவண்ணமாகவே ,கடவுள் மனிதனைப் படைத்தபோது, ​​​​அவர்கள் இளைப்பாறவும்,அனுபவிக்கவும் வேண்டும் என்ற வாஞ்சையோடு மற்ற படைப்புகள் அனைத்தையும் படைத்து முடித்த பிறகு அவர் ஆண் மற்றும் பெண் இருவரையும் படைத்தார்.அது ஒரு நேர்த்தியான படைப்பாக இருந்தது!

அவரது படைப்பு முழுமையடைந்தது, ஆனால் மனிதன் உண்மையில் அதைச் சிறப்பாக பயன்ப்படுத்த பல ஆண்டுகள் மற்றும் நூற்றாண்டுகள் எடுத்தன. கடவுளின் படைப்பில் இருந்து பெறப்பட்டதைத் தவிர, உண்மையான அர்த்தத்தில் மனிதன் கண்டுபிடித்தது அல்லது உருவாக்கியது எதுவும் இல்லை.
எடுத்துக்காட்டாக, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த நாட்களில் கணினி சில்லுகளை (micro chips ) உருவாக்கப் பயன்படும் குறைக்கடத்தியான சிலிக்கான் முதன்முதலில் வானத்தையும் பூமியையும் உருவாக்கும் கட்டத்திலேயே எல்லாம் வல்ல தேவனால் உருவாக்கப்பட்டது. பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் அது பூமிக்குள்ளாகஇருக்கிறது என்பதை மனிதன் கண்டுபிடித்தான்.

சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் மூலிகை மற்றும், அலோபதியில் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனம், மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் எந்தவொரு தயாரிப்பும் கடவுளின் ஆதி படைப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு பிற்காலத்தில் மனிதனால் கடவுள் கொடுத்த ஞானத்தினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடவுள் படைத்த படைப்பின் காரியங்களினால் மனித நோய்களுக்கு சிகிச்சையும் தீர்வும் கிடைக்குமானால், அகிலத்தையும் படைத்த படைப்பாளியால் (தேவனால்) மனித குலத்தின் நோய்களையும், வேதனைகளையும் கட்டாயம் குணப்படுத்தமுடியும். மனிதனக்கு ஓய்வையும் மற்றும் பொழுதுபோக்கையும் உருவாக்குவதே அவரது படைப்பின் நோக்கம்.( REST & RECREATION ).

ஆம் என் பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் உங்களைப் பற்றிய எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே பரிபூரணமாக்கி விட்டார், அதில் உங்கள் பெலவீனத்தில் அவரின் சுகம் மற்றும் உங்கள் விடுதலையும் அடங்கும். இந்த வாழ்வில் ஆட்சி செய்ய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவரது முடிக்கப்பட்ட பணியை நடைமுறைப்படுத்த அவரது அருளைப் பெறுங்கள்! ஆமென் 🙏

உண்மையுள்ள ராஜாவாகிய இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்,அவருடைய இளைப்பாறுதலை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  63  =  72