ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் நோக்கிப் பாருங்கள்,அவருடைய அளவிட முடியாத அன்பின் ஆழத்தை அனுபவியுங்கள் !

10-04-23
இன்றைய  நாளுக்கான  கிருபை !

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் நோக்கிப் பாருங்கள்,அவருடைய அளவிட முடியாத அன்பின் ஆழத்தை அனுபவியுங்கள் !

அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டும், நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார்.(ரோமர் 4:25)

கிறிஸ்துவில் நான் நீதிமான் என்ற அடையாளத்தைப் பற்றிய எனது சிந்தனை முறையை மாற்றிய அழகான வசனங்களில் மேற்கண்ட வசனமும் ஒன்று.
நம்முடைய அறிவாற்றல் மூலம் இதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் எளிமையானது, ஆனால் நமது மத வளர்ப்பு கோட்பாடுகளைக்கொண்டு நம் மனம் புரிந்துகொள்வதற்கு பாரபட்சமுடையது.

இதன் மூலம் இயேசு பாவிகளுக்காக மரிக்க வந்தார் என்பது மிகத் தெளிவாகத் தெரிகிறது, எல்லாரும் பாவம் செய்தார்கள், அனைவருக்கும் ஒரு இரட்சகர் தேவை என்று பிதா முடிவு செய்தார்.
பாவம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், இயேசுவும் நம் பாவங்களுக்கான பலியாக விருப்பத்தோடு மாறினார் .ஆகையால், நம்முடைய பாவங்களுக்காக இயேசு நமக்குப் பதிலாக கல்வாரியில் மரிக்க ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டார்.
அதேபோல், மேலே உள்ள வசனம் அதே சிந்தனையில் தொடர்கிறது: பாவிகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக, இயேசு இறந்தார், அதே வழியில் கடவுள் நம்மை முதலில் நீதிமான்களாக்கிய பிறகு தான் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார். அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நாம் என்றென்றும் நீதிமான்கள் என்பதற்கான தெய்வீக அங்கீகாரம்.  வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், எந்த பாவமும் இன்னும் மன்னிக்கப்படாமல் இருந்தால், நாம் நீதிமான்களாக இருப்பதைத் தடுத்திருந்தால், கடவுள் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியிருக்க மாட்டார்.  அல்லேலூயா! இது உண்மையாக இருப்பது மிகவும் நல்லது மற்றும் உண்மையில் உண்மை!

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே , இயேசு உங்கள் இரட்சகர் மட்டுமல்ல, அவர் என்றென்றும் உங்கள் நீதியாகவும் இருக்கிறார்! ஆமென் 🙏

ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவைப் நோக்கிப் பாருங்கள்,அவருடைய அளவிட முடியாத அன்பின் ஆழத்தை அனுபவியுங்கள்!

கிருபை  புரட்சி நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ×  2  =  18