மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,நம் வாழ்வில் செழிப்புடன் ஆளுகை செய்ய உதவுகிறது!

19-01-24
இன்றைய நாளுக்கான  கிருபை!

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,நம் வாழ்வில் செழிப்புடன் ஆளுகை செய்ய உதவுகிறது!

26. பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.ஆதியாகமம் 1:26 NKJV .

தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நிச்சயமான இடத்தை நியமித்துள்ளார்,அது அவரது ஆசீர்வாதத்தை துக்கமின்றி செழிக்கச்செய்கிறது,அது ஆதிக்கத்தின் உச்சக்கட்டத்தை அடையச்செய்கிறது.நாம் ஆளுகை செய்வதற்காகவே அவர் நம்மைச் செழிக்க வைக்கிறார்.

ஈசாக்கு செழிக்கத் தொடங்கியபோது, ​​பெலிஸ்தியர்கள் அவர் மீது பொறாமை கொண்டனர்,மேலும் ஈசாக்கு
அவர்களை ஆட்சி செய்வார் என்று அஞ்சினார்கள். ஆகையால் அவர்கள் அவருடைய முயற்சிகளையெல்லாம் கெடுத்து, அவரை அச்சுறுத்தினர்.(ஆதியாகமம் 26:14-16).

அதேபோல், இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்தில் பெருகத் தொடங்கியபோது, ​​எகிப்தியர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை இழந்துவிடுவோமோ என்று அஞ்சத் தொடங்கினர்.தேசத்தில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தையையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று அரசன் ஆணையிட்டான் (யாத்திராகமம் 1:7-10).

மகிமையின் ராஜாவைப் பார்ப்பதும் சந்திப்பதும்தான் ஆட்சி செய்வதற்கான திறவுகோல். பயம் அல்லது பொறாமை அல்லது அவதூறு அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டவர் என்ற வடிவத்தில் எந்த எதிர்ப்பு எழுந்தாலும், மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசு உங்களை ஆளுகை செய்ய வைப்பார்.

என் அன்பானவர்களே , 1. அடிப்படைகளை சரியாகப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் – மகிமையின் ராஜாவை அறிய/ சந்திக்க முயலுங்கள்!
2.தேவன் நியமித்த இடத்தில் அசைக்க முடியாத உறுதியோடு இருங்கள் !
3. செல்வத்திற்கான வெளிப்பாட்டைத் தொடருங்கள். _
4. வணிக நுண்ணறிவு மட்டும் இல்லாமல் ஆன்மீக நுண்ணறிவு மூலம் எந்த எதிர்ப்பையும் முறியடிக்க அனைத்து வல்லமையுடன் பலப்படுத்த கிருபையில் வளருங்கள்.

அன்புள்ள அப்பா பிதாவே ,தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட எனது களத்தில் நான் நிலைநிறுத்தப்படுவதற்கு மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவின் வெளிப்பாட்டைப் பெற என் புரிதலின் கண்களை ஒளிரச் செய்யுங்கள்; அது நம் பரம்பரை ஆசீர்வாதங்களை திறக்கும்,நாம் செய்கிற எல்லா வேலையிலும் பலனளிக்கும் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தால் ஒரு ராஜாவாகவும் ஆசாரியனாகவும் ஆதிக்கம் செலுத்த இயேசுவின் நாமத்தில் உதவுவீராக . ஆமென் ! 🙏.

மகிமையின் ராஜாவாகிய இயேசுவைப் பார்ப்பது,நம் வாழ்வில் செழிப்புடன் ஆளுகை செய்ய உதவுகிறது!

கிருபை நற்செய்தி தேவாலயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74  +    =  77